– Staten bør bruke innkjøpsmakten

Gå til hovedinnhold
Publisert:

– Staten bør bruke innkjøpsmakten

– Staten bør bruke innkjøpsmakten sin for å stimulere næringslivet til bærekraftig utvikling.  Når myndighetene sier at klima og miljø er viktig, bør de vise det gjennom egen praksis. Myndighetene har her et godt virkemiddel som i dag ikke brukes. Det sa adm. direktør Idar Kreutzer på Miljøverndepartementets klimakonferanse forrige uke.

Konferansen var kick-off for  departementets arbeid frem mot en ny internasjonal klimaavtale i 2015.

Idar Kreutzer etterlyste konkretisering i klimaarbeidet.  Det er summen av alle små og store beslutninger som teller, og det er behov for at myndigheter, konsumenter og næringsliv spiller sammen.  Så langt har de to sistnevnte gruppene hatt en lite fremtredende rolle.

Når det gjelder konsumentperspektivet, la Kreutzer vekt på at sosiale medier i dag setter agenda.  Dette er det viktig å ta hensyn til og utnytte. Hvis konsumentene settes i stand til å foreta informerte valg, vil de gjøre det.

– Næringslivet må med

Om næringslivets rolle sa han dette:

– Det er vanskelig å løse klimautfordringene uten næringslivets medvirkning. Næringslivet bør bl.a. mobiliseres som finansieringskilde. Europeiske livsforsikringsselskaper og pensjonskasser forvalter 11 500 mrd. euro og leter etter langsiktige investeringsmuligheter.  Det er ikke utenkelig at disse selskapene kunne investere 5 prosent i infrastruktur, men da må den motstrid som finnes mellom ulike lover ryddes av veien.

Fornebubanen

Idar Kreutzer relaterte dette til norske forhold og brukte Fornebubanen som eksempel. Det er fullt mulig å se for seg allianser som kan sikre rask realisering av prosjektet. I tillegg til miljøgevinster ville man oppnå bedrede forhold for dem som bor eller arbeider på Fornebu og for bedriftene som er lokalisert der. I dag trafikkeres strekningen av 60 busser i timen, hvilket ikke er en bærekraftig løsning.

Ansvarlige investeringer

Kreutzer trakk også frem FNs prinsipper for ansvarlige investeringer som et godt eksempel på næringslivets engasjement i klimaarbeidet:

– Samarbeidet mellom FNs Miljøprogram og finanssektoren om ansvarlige investeringer startet i 2006. Midlene som forvaltes under dette initiativet nærmer seg nå 40 000 mrd kroner. Kapitalkostnaden går opp for ”the bad guys” og ned for ”the good guys”.

– Det må tilrettelegges for at næringslivet kan investere i infrastruktur.  Vi må utløse engasjement, og vi trenger alle gode krefter og alle gode ideer. Dette er langsiktig arbeid, og jeg gir honnør til de politiske myndigheter for at de setter en tydelig agenda, sa Kreutzer bl.a.