Stritter ikke imot

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Stritter ikke imot

Bankene stritter ikke mot ny regulering slik Astrid Meland hevder 11/2. Vi er tvert imot helt enige i at kravet til egenkapital må skjerpes, men reglene må være mest mulig like på tvers av land. Dette har også vært en hovedintensjon i det internasjonale, regulatoriske arbeidet, for å hindre en forskyvning av virksomhet til land med de letteste kravene. Det skriver adm. direktør Idar Kreutzer i Finans Norge i et innlegg i VG.

Vår bekymring er at norske myndigheter går i motsatt retning, og vil innføre strengere krav og andre målemetoder. Som «hjertet i vårt finansielle system» (sitat Meland) gjør ikke vi som banknæring jobben vår dersom vi ikke påpeker konsekvensene og kostnadene ved dette.

Det er uansett et paradoks at norskbaserte banker kan være mer solide enn konkurrenter i våre naboland, men når soliditeten måles kan de fremstå som mindre solide. Bakgrunnen for det er at norske myndigheter bruker et annet måleapparat enn i nabolandene. Dette gir norskbaserte banker en konkurranseulempe i kapitalmarkeder hvor de selv må hente finansiering for å låne videre til for eksempel næringslivet. Der god soliditet kunne vært en konkurransefordel, bidrar altså målemetoden til det motsatte. Dette er egentlig helt unødvendig.

Synlig

Finansministeren og andre har pekt på at god soliditet er et konkurransefortrinn, og ikke en ulempe. Vi er enige i det, men for at sterk soliditet skal være en konkurransefordel, så må den også være synlig. Dette har svenske myndigheter forstått. Vi er overrasket over at denne problemstillingen overhodet ikke drøftes av VGs kommentator. Meland sammenligner i stedet norske banker og boliglånskunder med «fulle sjømenn og greske politikere», og hun mener videre at «det er for billig å låne penger til bolig i Norge.» Sistnevnte må hun gjerne få mene, men førstnevnte er etter vårt skjønn ikke riktig, og en grov fornærmelse av både bankene og våre kunder.

Sterk vekst

Ja, det har vært en sterk vekst i boliglånene de siste ti årene. I samme periode har inntektene til låntagere flest økt kraftig og satt dem i stand til å tåle en høyere gjeldsbelastning enn tidligere. Nordmenn er på verdenstoppen når det gjelder å eie egen bolig, hvilket er en betydelig kvalitet ved det norske samfunnet. Tøff konkurranse bankene imellom og et godt bankhåndverk har gjort at låntagere flest har kunnet realisere boligdrømmen innenfor trygge økonomiske rammer. Selv i krisetider har tapene på boliglån vært svært lave.