Rekordhøye erstatninger for reiseforsikring

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Rekordhøye erstatninger for reiseforsikring

Erstatningene for reiseforsikring ble rekordhøye 1,7 milliarder kroner i 2012. Dette er en økning på hele 11 prosent i forhold til 2011 ifølge statistikk fra Finans Norge (FNO). Sykdom under reise er den klart største erstatningsposten under reiseforsikring. Siden 2005 er denne typen erstatninger nesten tredoblet målt i faste priser.

Erstatninger for sykdom under reise ble 743 millioner kroner i 2012. Det er en økning på 10 prosent i forhold til 2011.

Det har i alt vært 97 000 reisesykdomsskader i 2012, noe som er en økning på 7 prosent i forhold til 2011. 

Flere reiser

-Økningen i erstatninger etter sykdom på reise skyldes at stadig flere reiser, og at de gjerne velger litt mer risikofylte reisemål enn tidligere. I tillegg er det stadig flere eldre som reiser. Risikoen for å bli syk er naturlig nok større for eldre personer enn yngre, sier kommunikasjonsdirektør Leif Osland i Finans Norge. 

Erstatningsøkningen for sykdom under reise i perioden 2005-2012 er klart høyere enn for tyveri og tap av reisegods, avbestilling og reiseulykker.

Det har vært 300 000 reiseskader totalt i 2012, noe som er en økning på 10 prosent i forhold til 2011. 

Utenriksdepartementet anbefaler reiseforsikring

Utenriksdepartementet har ved flere anledninger framhevet at det viktigste rådet de kan gi til reisende nordmenn er at de aldri glemmer å tegne reiseforsikring. Dette ble blant annet framhevet i forbindelse med framleggelse av en stortingsmelding i 2011 om bistand til nordmenn i utlandet.

-Vi er enige med Utenriksdepartementet i at å tegne reiseforsikring er det viktigste reiserådet, sier Osland.