Norsk forum for bærekraftige og ansvarlige investeringer (Norsif)

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Norsk forum for bærekraftige og ansvarlige investeringer (Norsif)

Norsk forum for bærekraftige og ansvarlige investeringer (Norsif) er nå lansert. -Finans Norge og Norsif kan gi hverandre gjensidig drahjelp i arbeidet med å få ansvarlige og bærekraftige investeringer høyere opp på agendaen i næringen, sier Idar Kreutzer i Finans Norge, Heidi Finskas i KLP og styreleder i Norsif og Melanie  Brooks fra Folketrygdfondet.

Norsif er en uavhengig forening for kapitaleiere, forvaltere, tjenestetilbydere og bransjeorganisasjoner med interesse for ansvarlig og bærekraftig forvaltning. Norsif skal fremme kunnskap om og bidra til utviklingen av fagområdet ansvarlige investeringer – i finansbransjen og blant andre interessenter.

Ved siden av å arrangere fagseminarer, skal Norsif også etablere flere arbeidsgrupper med ulike ansvarsområder. 

Samarbeidet mellom Norsif og Finans Norge skal være todelt – det skal omfatte både faglige og praktisk-administrative spørsmål. 

Styret 

Norsifs første årsmøte avholdes 30. april 2013, men interimstyret består av:

Heidi Finskas, KLP (styreleder)
Melanie Brooks, Folketrygdfondet
Susanne Gløersen, Nordea
Kristin Voll, DNB

Sekretariatsfunksjonen ligger i Finans Norge.

Medlemsskap

Som ordinært medlem kan opptas kapitaleiere og forvaltere som har aktivitet i Norge.

Som assosiert medlem kan opptas bransjeorganisasjoner og tjenesteleverandører innen investeringsvirksomhet med vesentlig interesse for ansvarlige og bærekraftige investeringer, og som har aktivitet i Norge. Assosierte medlemmer har ikke stemmerett på årsmøtet.