Krav om interne retningslinjer

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Krav om interne retningslinjer

Nytt krav om interne retningslinjer i bankene som deltar i fastsettelsen av Nibor trådte i kraft fra 1. februar. De nye reglene ble vedtatt allerede i august. Ikrafttredelsen ble imidlertid utsatt i påvente av at Finanstilsynets vurdering av bankenes arbeid med Nibor skulle bli offentliggjort.

Finanstilsynets brev til Finansdepartementet 31. august 2012 er nå gjort kjent for Finans Norge, og det ble derfor besluttet at kravet til interne retningslinjer skulle gjøres gjeldende fra 1. februar 2013.

Interessekonflikter

Regelendringen som nå har trådt i kraft består i at de banker som deltar i fastsettelsen av Nibor skal ha klare retningslinjer for å identifisere og håndtere eventuelle interessekonflikter som kan oppstå som følge av at banken selv har interesser i markeder der Nibor benyttes som referanserenter.  Retningslinjene skal være dokumentert, og kunne fremlegges på anmodning fra Finanstilsynet.