Kjøp nå – betal senere

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Kjøp nå – betal senere

Barne-, likestilling og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen var vertskap for konferansen ”Kjøp nå – betal senere” tirsdag 5. februar. Ministeren var spesielt opptatt av at unge og andre sårbare grupper må være varsomme med forbrukslån og kredittkort og ikke minst få opplæring i personlig økonomi. – Mer enn 60 banker og forsikringsselskaper har et organisert samarbeid med skoler for å formidle sunne holdninger og kunnskap om personlig økonomi, fortalte direktør Jan Digranes i Finans Norge.

Finansnæringen arbeider systematisk i samarbeid med skolene for å spre kunnskap og forebygge betalingsproblemer blant unge. Nesten 300 finansansatte er i dag engasjert i et samarbeid med skoler rundt om i landet. Samarbeidet mellom Forbrukerombudet og Finans Norge om veilederen ”På egne ben” fikk skryt av statsråden. Hun lovte å jobbe videre med å få inn personlig økonomi i skoleverket.

Den farlige gjelden

Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) la frem to forskningsrapporter om fremveksten av forbrukslån og kredittkortgjeld og hvordan dette spesielt slår ut for de unge forbrukerne. Forbrukerombudet har nylig foreslått en ny forskrift om god markedsføringsskikk av kreditt, og Gry Nergård viste til flere eksempler på det som ombudet kaller for aggressiv markedsføring  av kreditt og forbrukslån på nettet. Forskriften skal nå vurderes av Barne-, likestilling og inkluderingsdepartementet og Justisdepartementet.

Mulig gjeldsregister

Under den avsluttende paneldebatten ble blant annet gjeldsregisteret som nå er ute på høring diskutert. Det var enighet om at hvis dette registeret skal ha ønsket effekt, så må det gi et riktig bilde av låntakerens låneforhold, og det betyr at også studielån og skattegjeld må med i registeret.