Full forvirring i Andeby?

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Full forvirring i Andeby?

I Onkel Skrue-spalten i Fredrikstad Blad 11. februar forteller journalist Svein Halvorsen at renteøkninger gir låntakerne høyere rentebelastning, og at virkningen blir sterkere jo større gjelden er. Det er riktig, og det innebærer at låntakere må ta høyde for renteøkninger når lånebeslutningen fattes. Det skriver seksjonsdirektør Erik Johansen i Finans Norge i et innlegg i Fredrikstad Blad.

Halvorsen skriver også: “Blir gjeldsbyrden for tung, blir prisen sviende høy. Derfor er det viktig å vise edruelighet, selv om ikke bankene gjør det.”

Ja, låntakerne må vise edruelighet, men det gjør også bankene. Når bankene vurderer et ønske om lån, gjøres en grundig vurdering av låntaker. Blant annet undersøker bankene om låntaker tåler en markert renteoppgang. Det normale er at bankene krever at låntaker skal tåle en renteoppgang på fem prosentpoeng, og samtidig sitte igjen med nok til å betale andre regninger i hverdagen. I kredittvurderingsprosessen stiller bankene strenge krav.

15 prosent egenkapital

Halvorsen ser ut til å mene at myndighetenes krav om at boligkjøpere må stille med 15 prosent egenkapital, er brukt som argument fra bankene for at lånerentene vil øke. Finans Norge har ikke oversikt over samtlige uttalelser fra norske banker, men en slik argumentasjon er helt ukjent for oss. Norske banker står derimot overfor en enorm regulatorisk reform som vil kreve mer egenkapital, større likviditetsbuffere og en dyrere finansieringsstruktur.

Støtter skjerpede krav

Finans Norge støtter disse skjerpede kravene rettet mot bankene, gitt at rammebetingelsene blir de samme for alle finansinstitusjoner i EØS-området. Vi er i imidlertid pliktig til å gjøre oppmerksom på at kravene ikke kommer uten kostnader. Når bankenes kostnader øker, vil det måtte få betydning for lånerenter, utlånspraksis, bankenes egne ansatte og eierne. Boliglånsrenten kan altså øke noe som følge av nye regulatoriske krav som pålegges bankene, men er ikke knyttet til kravet om at boligkjøpere må ha 15 prosent egenkapital.

I slutten av spalten stiller Halvorsen spørsmålet: “Har noen «loppet» deg eller råsolgt noe på en sleip måte?” Svaret bør være ja fra alle kjøpere av FB som i Onkel Skrue-spalten blir servert halvsannheter eller i beste fall misforståelser.