Finansklagenemndas organisering og virksomhet

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Finansklagenemndas organisering og virksomhet

I et brev til Finans Norge skriver Finansdepartementet at Finansklagenemnda generelt er et velfungerende og effektivt tvisteløsningsorgan, men likevel slik at det er rom for ytterligere å styrke forbrukernes stilling. 

Finansdepartementet viser i brevet til møtet 8. november 2012 i departementet om oppfølging av Stortingets anmodningsvedtak om Finansklagenemnda.  Et hovedinntrykk etter møtet er at Finansklagenemnda generelt er et velfungerende og effektivt tvisteløsningsorgan, men likevel slik at det er rom for ytterligere å styrke forbrukernes stilling. 

Som det fremgår av brevet, oppfordrer Finansdepartementet, i samråd med Justis- og beredskapsdepartementet, Finansklagenemndas avtaleparter om å:

  1. utarbeide en revidert versjon av avtaleverket for Finansklagenemnda, der det
    a) oppstilles eksplisitte krav til nøytralitet og uavhengighet hos ledere og nestledere av de ulike klagenemndene,
    b) krav om enstemmighet i Finansklagenemndas styre ved oppnevning av ledere og nestledere, og der
    c) nemndene utvides ved at nestleder møter fast og det oppnevnes et nytt uavhengig medlem (slik at nemndmøtene settes med tre uavhengige medlemmer; leder, nestleder og et tredje uavhengig medlem), samt om å
  2. vurdere behovet og mulighetene for å gjøre det enklere for forbrukerne å melde inn godt utformede klager. 

I notatet oppfordrer departementene også Finans Norge, Finansieringsselskapenes Forening og Verdipapirfondenes forening om å videreformidle til sine medlemmer viktigheten av at finansforetakene skiller tydelig mellom interne klageordninger og en nøytral klageinstans som Finansklagenemnda, og at foretakene henviser til Finansklagenemnda i kommunikasjon med sine kunder.