Erstatninger i livsforsikring og pensjon

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Erstatninger i livsforsikring og pensjon

Finans Norges nye statistikk over utbetalte erstatninger for livsforsikring og pensjon, viser at det i 2012 ble utbetalt 11,5 mrd kroner fra kollektive ordninger i privat sektor. Av dette relateres 11 mrd til ytelsesbaserte ordninger, herunder 4,8 mrd kroner fra fripoliser. Det ble videre utbetalt 1,2 mrd kroner til engangsutbetalinger som skyldes uførhet eller dødsfall, og drøyt 2,8 mrd i gruppelivserstatninger.
Ny statistikk for utbetalte erstatninger for livsforsikring og pensjon.