500 000 byttet forsikringsselskap

Gå til hovedinnhold
Publisert:

500 000 byttet forsikringsselskap

500 000 kunder skiftet skadeforsikringsselskap i 2012. Det er over 30 000 flere enn i 2011. –Konkurransen i skadeforsikring er sterk. Flere aktører i markedet bidrar til hard kamp om kundene, sier kommunikasjonsdirektør Leif Osland i Finans Norge.

14 prosent av kundene byttet skadeforsikringsselskap i 2012 i henhold til undersøkelsen Norsk finansbarometer 2013 som TNS- Gallup har gjennomført på oppdrag for Finans Norge. Tilsvarende andel i 2011 var 13 prosent. 

Det var flest som byttet selskap i aldersgruppen 18-39 år med om lag 17 prosent. For personer over 60 år var andelen som skiftet 9 prosent.

– Enkelt å flytte

Undersøkelsen viser at det er få som mener at det er høye flyttebarrierer i skadeforsikring. 52 prosent av de spurte oppgir at det er enkelt å bytte selskap, mens bare 13 prosent synes det er vanskelig. 

35 prosent oppgir at selskapet gjorde et aktivt forsøk på å forhindre at en byttet. For tre år siden var tilsvarende andel 54 prosent.

Regelverksendring 

I 2006 ble det gjennomført en lovendring som åpnet for at du kan bytte forsikringsselskap på en måneds varsel utenom hovedforfall. Tidligere kunne flytting kun skje ved årlig hovedforfall. 36 prosent oppgir at de kjenner til muligheten for flytting på en måneds varsel utenom hovedforfall. Dette er omtrent som i fjor, men klart lavere enn tidligere. Tilsvarende andel for to år siden var 44 prosent og for fire år siden 53 prosent.

Flere bruker finansportalen

4 prosent av de spurte oppgir å ha benyttet skadeforsikrings-delen av finansportalen.no. Dette er en økning med 1 prosentpoeng siden forrige undersøkelse.  Til sammenligning oppgir 7 prosent å ha benyttet bankdelen av portalen. 1 prosent oppgir å ha benyttet verdipapirfondsdelen av portalen. Undersøkelsen fra TNS Gallup viser at tilfredsheten med finansportalen.no er relativt høy blant de som oppgir å ha benyttet den, både når det gjelder nytteverdi, tilgjengelighet og enkelhet.

– Skadeforsikringsdelen av finansportalen ble i 2011 videreutviklet som et resultat av et samarbeid mellom finansportalen.no, næringen og Forbrukerrådet. Det er nå lagt inn priskalkulatorer på de fire forsikringsproduktene bil, villa-, innbo- og reiseforsikring, Kalkulatorene dekker over 90 prosent av markedet for skadeforsikringer. Vi tror dette har bidratt til at flere enn tidligere nå benytter portalen, sier Osland.

Om Norsk finansbarometer 

Norsk finansbarometer er en årlig undersøkelse gjennomført av TNS Gallup på vegne av Finans Norge. Den omfatter bank, skadeforsikring og livsforsikring. Undersøkelsen ble gjennomført i januar 2013 blant et representativt utvalg av den norske befolkning over 18 år. Det ble gjennomført om lag 3000 intervjuer.