31 milliarder i erstatninger i skadeforsikring

Gå til hovedinnhold
Publisert:

31 milliarder i erstatninger i skadeforsikring

De totale erstatningene i skadeforsikring ble 31 milliarder kroner i 2012, ifølge skadestatistikk fra Finans Norge. Det er en nedgang på 3,4 prosent i forhold til 2011.
Motorvognskader utgjør nesten halvparten av de totalt 1,5 millioner innmeldte skadene til skadeforsikringsselskapene i 2012. Det var i alt 711 000 motorvognskader i 2012, noe som er en nedgang med 54 000 sammenlignet med 2011. Erstatningene for motorvogn ble 12 milliarder kroner, noe som er en marginal økning i forhold til 2011.