02

Gå til hovedinnhold

02

31 milliarder i erstatninger i skadeforsikring

De totale erstatningene i skadeforsikring ble 31 milliarder kroner i 2012, ifølge skadestatistikk fra Finans Norge. Det er en nedgang på 3,4 prosent i forhold til 2011.

31 milliarder i erstatninger i skadeforsikring

De totale erstatningene i skadeforsikring ble 31 milliarder kroner i 2012, ifølge skadestatistikk fra Finans Norge. Det er en nedgang på 3,4 prosent i forhold til 2011.

31 milliarder i erstatninger i skadeforsikring

De totale erstatningene i skadeforsikring ble 31 milliarder kroner i 2012, ifølge skadestatistikk fra Finans Norge. Det er en nedgang på 3,4 prosent i forhold til 2011.

Erstatninger i livsforsikring og pensjon

Finans Norges nye statistikk over utbetalte erstatninger for livsforsikring og pensjon, viser at det i 2012 ble utbetalt 11,5 mrd kroner fra kollektive ordninger i privat sektor. Av dette relateres 11 mrd til ytelsesbaserte ordninger, herunder 4,8 mrd kroner fra fripoliser. Det ble videre utbetalt 1,2 mrd kroner til engangsutbetalinger som skyldes uførhet eller dødsfall, og...

Idar Kreutzer i Norske Selskab om boligbobler og bankregulering

26. februar holdt Idar Kreutzer et kåseri i  Norske Selskab . Temaet han var invitert til å snakke om var boligbobler og bankregulering. Her kan du lese kåseriet som blant annet tar for seg sjokk og historie, bekymrede menn og finanspolitikken i Norge.  Idar avslutter kåseriet med en omskrivning av Churchills kjente ord: Noen ser på banker som villdyr som bør skytes, andre s...

Ny organisering av arbeidsskadeforsikring

Arbeidet med ny organisering av arbeidsskadeforsikring er inne i en viktig fase. Det skal gjøres noen veivalg som blir viktige for mange – ikke minst de skadelidte. Advokatforeningen, Personskadeforbundet LTN og Finans Norge har sendt et felles brev til statssekretær Norvald Moe i Arbeidsdepartementet i anledning departementets arbeid med ny ordning for arbeidsskadeforsikrin...

Rekordhøye erstatninger for reiseforsikring

Erstatningene for reiseforsikring ble rekordhøye 1,7 milliarder kroner i 2012. Dette er en økning på hele 11 prosent i forhold til 2011 ifølge statistikk fra Finans Norge (FNO). Sykdom under reise er den klart største erstatningsposten under reiseforsikring...

Flere boliginnbrudd

Omfanget av boliginnbrudd øker igjen i Norge etter en nedgang i 2011. Statistikk fra Finans Norge (FNO) viser at forsikringsselskapenes erstatninger etter boliginnbrudd ble 516 millioner kroner i 2012. Det er en økning på fem prosent i forhold til 2011.

Stigende optimisme blant ”Vi over 60”

Tilliten til egen og landets økonomi er fortsatt stor blant nordmenn flest. I aldersgruppen 60 år og eldre er tilliten den høyeste på seks år, viser Forventningsbarometeret for 1. kvartal. – Dette er nok en refleks av at mange som nå går inn i 60-årene får...

Små selskaper tar markedsandeler

Ny premiestatistikk for skadeforsikring fra Finans Norge viser at små selskaper har tatt markedsandeler fra de store de siste årene. Flere nye selskaper i markedet bidrar til hard kamp om kundene. 

Støtter ikke innstramminger i leveringsplikten for torsketrålere

Fiskeri- og kystdepartementet foreslår i et høringsnotat å stramme inn leveringsplikten for torsketrålere. Finans Norge frarår at de foreslåtte endringer i leveringsplikten blir gjennomført og at leveringsplikten slik den i dag er regulert, blir videreført. 

Stritter ikke imot

Bankene stritter ikke mot ny regulering slik Astrid Meland hevder 11/2. Vi er tvert imot helt enige i at kravet til egenkapital må skjerpes, men reglene må være mest mulig like på tvers av land. Dette har også vært en hovedintensjon i det internasjonale,...

500 000 byttet forsikringsselskap

500 000 kunder skiftet skadeforsikringsselskap i 2012. Det er over 30 000 flere enn i 2011. –Konkurransen i skadeforsikring er sterk. Flere aktører i markedet bidrar til hard kamp om kundene, sier kommunikasjonsdirektør Leif Osland i Finans Norge.

Finansklagenemndas organisering og virksomhet

I et brev til Finans Norge skriver Finansdepartementet at Finansklagenemnda generelt er et velfungerende og effektivt tvisteløsningsorgan, men likevel slik at det er rom for ytterligere å styrke forbrukernes stilling. 

Full forvirring i Andeby?

I Onkel Skrue-spalten i Fredrikstad Blad 11. februar forteller journalist Svein Halvorsen at renteøkninger gir låntakerne høyere rentebelastning, og at virkningen blir sterkere jo større gjelden er. Det er riktig, og det innebærer at låntakere må ta høyde f...

Norsk forum for bærekraftige og ansvarlige investeringer (Norsif)

Norsk forum for bærekraftige og ansvarlige investeringer (Norsif) er nå lansert. -Finans Norge og Norsif kan gi hverandre gjensidig drahjelp i arbeidet med å få ansvarlige og bærekraftige investeringer høyere opp på agendaen i næringen, sier Idar Kreutzer i Finans Norge, Heidi Finskas i KLP og styreleder i Norsif og Melanie  Brooks fra Folketrygdfondet.

Kapitalkrav og økonomisk vekst

Samfunnsøkonom Rajevaan Paramasivam gir i Dagens Næringsliv 5. februar uttrykk for at Nordeas konsernsjef Christian Clausen overdriver virkningen på den økonomiske veksten av nye kapitalkrav til bankene. Hans analyse er god og vel verd å studere. Men konklusjonen hans er egentlig mer en støtte til Clausens syn enn det motsatte. Det skriver seksjonsdirektør Erik Johansen i...

Moderat vekst i kortbruk

Tall fra Finans Norge og Nets viser at vi i januar korthandlet for 38,6 milliarder kroner, en vekst på 6,8 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. BankAxept kortene sto for i overkant av 30,9 milliarder kroner.

Kjøp nå – betal senere

Barne-, likestilling og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen var vertskap for konferansen ”Kjøp nå – betal senere” tirsdag 5. februar. Ministeren var spesielt opptatt av at unge og andre sårbare grupper må være varsomme med forbrukslån og kredittkort og ikke minst få opplæring i personlig økonomi. – Mer enn 60 banker og forsikringsselskaper har et organisert samarbeid...

Krav om interne retningslinjer

Nytt krav om interne retningslinjer i bankene som deltar i fastsettelsen av Nibor trådte i kraft fra 1. februar. De nye reglene ble vedtatt allerede i august. Ikrafttredelsen ble imidlertid utsatt i påvente av at Finanstilsynets vurdering av bankenes arbeid med Nibor skulle bli offentliggjort.