Ungdom og økonomi

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Ungdom og økonomi

Financial education er et satsingsområde i mange europeiske land. European Banking Federation (EBF), mener at den økonomiske krisen i Europa har økt behovet for finansiell kompetanse i befolkningen. 
Før jul var EBF medarrangør for en større internasjonal konferanse om temaet i Brussel med 120 deltakere fra 36 land. Presidenten i Europarådet, Herman van Rompuy, tok til orde for at financial education må komme høyere på dagsorden i EUs ulike fora. Erfaringen er at forbrukerne ofte overvurderer sin egen økonomiske kompetanse. Blant annet derfor bør personlig økonomi komme inn i skolenes læreplaner, mente direktør i EBF, Sebastien De Brouwer.  

Det ble vist til mange gode eksempler på vellykket samarbeid mellom privat og offentlig sektor når det gjelder undervisning i skolen. Rapporten Financial Education – special focus on children & youth ble lagt frem. Den gir en oversikt over undervisingsprogram i regi av banker og næringsorganisasjoner i flere europeiske land. Finans Norge har bidratt med relevant informasjon.