Påstander om Nibor-manipulasjon

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Påstander om Nibor-manipulasjon

I NA24/Nettavisen publiseres det i dag nye påstander om manipulering av Nibor-renten.
– Det er alvorlige påstander som fremsettes, og Finans Norge har ingen mulighet for å kunne etterprøve disse. Det sier direktør Jan Digranes i bank- og kapitalmarkedsavdelingen i Finans Norge.

– Det foreligger ingen dokumentasjon. Vi oppfordrer Nettavisens anonyme kilde til å legge frem sin dokumentasjon for Finanstilsynet, slik at næringen og myndighetene kan foreta en så grundig vurdering som mulig av saken. Vi har ikke grunnlag for å hevde at det har skjedd manipulasjon av Nibor. Regelverket følger det som er internasjonal praksis på dette området. Bankene har gitt dokumentasjon av sine rutiner for å etterleve regelverket til myndighetene, sier Digranes.

Tas svært alvorlig

– Finans Norge tar påstandene alvorlig. Når anklager og tvil reises på denne måten vil vi derfor vurdere regimet og regelverket på ny. Vi vil ta initiativ overfor myndighetene om etablering av offentlig tilsyn med fastsettelsen av Nibor. Dette er også i tråd med den internasjonale utviklingen på området. Det er svært viktig at vi har referanserenter med bred tillit i markedet, sier han.