Påstander om manipulasjon tas alvorlig

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Påstander om manipulasjon tas alvorlig

Påstandene om at den norske pengemarkedsrenten, NIBOR, skal ha vært manipulert blir tatt alvorlig av Finans Norge. Både bankene og deres kunder er tjent med at NIBOR har tillit i markedet.

Saken har vært omtalt i media i det siste, og har sitt utgangspunkt i et brev Norges Bank sendte til Finanstilsynet i august i fjor. Det ble der opplyst at Norges Bank hadde mottatt klager på NIBOR fra utenlandske banker, og at disse var blitt videresendt til Finans Norge, og at ”Finans Norge som klageinstans synes ikke å håndtere disse anklagene på en måte som fullt ut gjenoppretter aktørenes tillit til NIBOR som referanse”.

Finans Norge har løpende dialog med Finanstilsynet og Norges Bank om NIBOR. Vi har løpende holdt myndighetene orientert om utviklingen av vårt NIBOR-regelverk. Vårt inntrykk er at det har vært tilfredshet om denne fremgangsmåten. Norges Bank uttalte i januar i fjor at ”Regelverket følger vanlig praksis internasjonalt”.

Finans Norge har mottatt klage på NIBOR fra én aktør. Klagen er behandlet av styringsgruppen for NIBOR, som ikke har funnet at klageren har påvist rentebevegelser som går ut over det som er normalt for NIBOR. Klagen er besvart med en beskrivelse av det norske pengemarkedet og grunnene til at det må påregnes at NIBOR varierer en del mer enn ”sammenlignbare” utenlandske renter. Det er kjent at klageren ikke er fornøyd med svaret. Saken vil bli gjennomgått på nytt, sett i lys også av de andre henvendelser Norges Bank har informert om i sitt brev til Finanstilsynet.

Den aktuelle typen renter beregnes som et gjennomsnitt av renteanslag fra enkeltbanker, etter et regelverk som vanligvis er fastsatt av et fellesorgan for bankene. LIBOR-skandalen har ført til at det vurderes offentlig regulering av disse rentene. Slike vurderinger har pågått en stund både i EU og i våre nærmeste naboland, og er nå igangsatt også i Norge. Finanstilsynet fikk denne oppgaven fra Finansdepartementet i desember i fjor. Tilsynet skal også vurdere om NIBOR gir et korrekt uttrykk for prisen på usikrede lån mellom bankene.