Norsk bilateral FATCA-avtale inngått med USA

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Norsk bilateral FATCA-avtale inngått med USA

Norge har som ett av de første landene i verden inngått en avtale med amerikanske myndigheter om automatisk gjensidig rapportering av kontoforhold i finansinstitusjoner. Avtalen kommer som en følge av den amerikanske FATCA-lovgivningen (Foreign Account Tax Compliance Act), som pålegger utenlandske finansinstitusjoner å rapportere finansielle opplysninger om personer som er skattepliktig i USA direkte til amerikanske myndigheter. 

Finans Norge har i lengre tid hatt tett og konstruktiv dialog med norske myndigheter om behovet for en norsk bilateral FATCA-avtale. Finans Norge har også gitt konkrete innspill til avtalens innhold. Finans Norge er derfor svært tilfreds med  at departementet har arbeidet raskt og effektivt, og at avtalen nå på plass.

Like rammevilkår

De fleste europeiske land vil trolig inngå tilsvarende avtaler i løpet av kort tid. Dette vil dermed sikre norske institusjoner like rammevilkår som andre finansinstitusjoner i de fleste europeiske land på dette området. 

Avtalen som nå er inngått vil lette rapporteringsplikten for norske finansinstitusjoner ved at de kan sende opplysningene til norsk myndighet som så vil formidle dem til riktig amerikansk myndighet. De vil også unngå de amerikanske reglene om 30% kildeskatt på alle overføringer fra USA.

Finansdepartementets pressemelding finner du her

Fra 2015

Avtaleteksten er ennå ikke publisert, men innholdet vil trolig ligge nært opp til de avtaler som tidligere er inngått med Danmark og Storbritannia. Rapporteringspliktene vil fases delvis inn fra 2015.

Finans Norge vil følge opp med et rundskriv til alle medlemsforetak med nærmere informasjon om konsekvensene og innholdet i FATCA-avtalen.