Medlemsmøte i OMF-forum

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Medlemsmøte i OMF-forum

OMF-forum inviterer til medlems- og årsmøte 16. januar 2013. Møtet finner sted i Vika Konferansesenter i Oslo og er åpen for alle medlemsforetakene, det vil si utstedere av Obligasjoner med fortrinnsrett (OMF).

OMF-FORUM
INVITASJON TIL MEDLEMSMØTE (ÅRSMØTE) 
16. januar 2013 kl. 11.30 – 16.00
Sted: Vika konferansesenter, Dronning Mauds gate 10, Oslo

På vegne av styret i OMF-forum inviteres det til medlemsmøte (årsmøte) i OMF-forum.

Kl 11.30 Lunsj
kl 12.00 Faglig konferanse: Det norske OMF-marked – er suksessen blitt for stor? 

Jan Digranes, direktør, FNO:
Velkommen og introduksjon av dagens tema

Morten Baltzersen, direktør, Finanstilsynet:
Det norske obligasjonsmarkedets betydning for den finansielle stabilitet

Idar Kreutzer, adm. direktør, FNO:
Videre utvikling av det norske OMF-markedet – hva mangler fortsatt?

Jan Henrik Sandvik, Managing Director, Institutional & International Sales, og Kristian Svendsen, Director, Debt Capital Market, Landesbank Baden-Württemberg:
Obligasjoner med fortrinnsrett med norsk utsteder – hvor attraktive er de for utenlandske investorer når de er demoninert i NOK? Når de er denominert i annen valuta?

kl 15.00 Årsmøtesaker:

a. Styrets og administrasjonens beretning for 2012 
b. Valg

Alle medlemsforetakene, dvs. utstederne av OMF, inviteres til å sende en eller flere deltagere til medlemsmøtet. 


Påmelding til Anita Fagersand, e-post: anita.fagersand@fno.no i løpet av 11. januar 2013. 

Invitasjon til OMF-forum