Kreutzer i strategiråd for Oljefondet

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Kreutzer i strategiråd for Oljefondet

Finansdepartementet har gitt det nyoppnevnte Strategirådet for Statens pensjonsfond utland i oppdrag å utarbeide en rapport om strategien for ansvarlig investeringspraksis. Rapporten skal legges fram høsten 2013. Finans Norges adm.direktør Idar Kreutzer er en av fem eksperter som er oppnevnt til rådet, som ledes av Elroy Dimson, professor emeritus i finans ved London Business School.
Mer om rådet og oppgaven på Finansdepartementets sider