Vi er blitt Finans Norge

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Vi er blitt Finans Norge

Ved årsskiftet ble vi Finans Norge. Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) og Finansnæringens Arbeidsgiverforening (FA) er slått sammen til Finans Norge. Organisasjonen ivaretar dermed både næringspolitiske og arbeidsgivermessige samarbeidet i finansnæringen.


– Kreftene samles i én hovedorganisasjon for å gjøre oss best mulig i stand til å sikre medlemsbedriftene gode arbeidsbetingelser, som gjør dem konkurransedyktige og lønnsomme. Finansnæringen ivaretar helt sentrale samfunnsmessige oppgaver, sier adm. direktør Idar Kreutzer i Finans Norge.

Næringspolitikk og arbeidsgiverspørsmål

Samarbeidet i norsk næringsliv preges av sterke hovedorganisasjoner som har ansvar både for næringspolitikk og arbeidsgiverspørsmål. På finansområdet ble det lagt til rette for en tilsvarende integrasjon etter at det næringspolitiske samarbeidet i næringen ble samlet i FNO fra 2010, mens samarbeidet i arbeidsgiverspørsmål tidligere er samlet i FA.

– Finansnæringen er en kunnskapsbasert næring hvor kompetanseutvikling av medarbeiderne utgjør en viktig del av en vellykket næringspolitikk. Næringen skal være en attraktiv arbeidsplass for dyktige folk, samtidig som grunnlaget for lønnsomme og solide finansbedrifter må sikres, sier Kreutzer.

– Forholdene ligger vel til rette for sammenslutning fordi FNO og FA langt på vei har sammenfallende medlemsmasse, samtidig som vi allerede er samlokalisert og har nært samarbeid på mange områder. En sammenslutning styrker grunnlaget for å videreutvikle Finans Norge som en fremtidsrettet, åpen og slagkraftig hovedorganisasjon som ivaretar interessene for hele finansnæringen, sier Kreutzer.

Avtalepart i tariffavtaler

Finans Norge blir avtalepart i finansbransjens tariffavtaler som er inngått med Finansforbundet og LO og overtar alle partsinteresser som i dag ivaretas av FA. Finans Norge skal representere næringen og arbeidsgiverinteressene ved de årlige sentrale tarifforhandlinger med Finansforbundet og LO, som omhandler lønns- og arbeidsvilkår for omlag 40 000 ansatte.