Evinnelig mas om sparing?

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Evinnelig mas om sparing?

I DN 17. januar retter førstelektor Karl-Fredrik Tangen grovt skyts mot en pågående sparekampanje i finansnæringen. Ingen er blitt rik av å spare - ”Generelt er det sånn at jo rikere, desto mer gjeld”, hevder han. ”Et evinnelig mas om sparing” går spesielt ut over barn og unge og tilslører hvordan rikdom skapes, mener Tangen.
Det skriver direktør Marit Sagen Åstvedt i Finans Norge i et innlegg i Dagens Næringsliv i dag.

Spørsmålet er bare om hans problemstilling er relevant.  De færreste av oss har som uttalt mål å bli ”rike”. Det sentrale for de fleste mennesker er å ha kontroll over egen økonomi og å forvalte de midler vi har på en forstandig måte.   Orden i økonomien er én av flere nøkler til et greit liv og fordrer både kunnskap om og gode holdninger til pengebruk.  De av oss som har oppdrageransvar vet at det kan være krevende å ta sine første skritt som selvstendig økonomisk individ, og vi må fra tid til annen innta rollen som festbrems.  En ryddig privatøkonomi er jo ikke bare et spørsmål om inntekt – den avhenger like mye av utgiftssiden. Foreldre forsøker ofte å formidle to hovedbudskap: 1) Penger ut av konto forutsetter at penger kommer inn på konto. 2) Langsiktig tenkning, herunder sparing, er smart – bl.a. fordi det hender at utgiftene overstiger inntektene og ikke minst fordi boliginvestering krever egenkapital.

Om man aldri så mye ønsker å bli ”rik”, nytter det lite å se bort fra de grunnleggende sammenhengene i privatøkonomien. En del av den pengebruk ungdom ser i sine omgivelser vil nødvendigvis måtte resultere i gråt og tenners gnissel. Samtidig med at førstelektor Tangen retter søkelyset mot det evinnelige maset om sparing leser vi da også at ungdom bare ”må” ha jakker til 7000 kroner. Forbrukspresset i dagens samfunn er adskillig mer påtrengende enn sparepresset, og mange vil nok mene at Karl-Fredrik Tangen snur bildet på hodet.

Finans Norge har engasjert seg bredt i arbeidet med ungdom og økonomi –bl.a. sammen med Ungt Entreprenørskap (UE), Husbanken, NAV og Forbrukerombudet. Ved å tilby sin kompetanse i personlig økonomi ønsker finansnæringen å bidra til at barn og unge får et solid fundament å bygge voksenlivet på. Bankenes og forsikringsselskapenes overordnede funksjon er å sørge for økonomisk trygghet og handlefrihet på alle plan.  Finansnæringen utgjør bindeleddet mellom alle økonomiske aktører i samfunnet når det gjelder lån og kreditter, forvaltning av sparemidler, gjennomføring av betalinger, avlastning av risiko og sikring av liv og eiendeler.  En stor andel av finansbedriftene ser det derfor som naturlig å arbeide aktivt mot skoleverket og å bruke sin kjernekompetanse til beste for allmennheten. Systematisk opplæring i økonomi er et gode for den enkelte ungdom, vedkommendes familie og samfunnet som sådan.  

Det vi bør formidle til ungdom er at en ryddig privatøkonomi omfatter både sparing og gjeld – i forkjellig blanding gjennom livsfasene. En del av Karl-Fredrik Tangens anfektelser befinner seg etter vårt skjønn langt unna enkeltmenneskets privatøkonomiske univers.  Om de som sparer, får et moralsk overtak, er for de fleste ingen problemstilling. Vi har mange motiver for å spare – blant disse hensynet til vår egen økonomiske trygghet og behovet for forutsigbarhet i pengespørsmål.