Bankene venter på elektronisk tinglysing

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Bankene venter på elektronisk tinglysing

Finans Norge ber i et brev til tre statsråder om at farten må settes opp når det gjelder å skape et regelverk som gjør elektronisk tinglysing mulig. Fornyingsminister Rigmor Aasrud, justisminister Grete Faremo og miljøvernminister Bård Vegar Solhjell forvalter alle regelverk eller systemer som hindrer bankene og Kartverket å ta i bruk elektronisk tinglysing.

I brevet til de tre statsrådene viser Finans Norge til at regjeringen har satt i gang et omfattende digitaliseringsprogram. Dialogen med myndighetene om dette er god, ikke minst når det gjelder bruk av BankID i offentlig sektor og bruk av elektronisk faktura. Her har finansnæringen bidratt aktivt for at målsettingene i programmet skal nås. 

Lovendring må til

Når det gjelder elektronisk tinglysing derimot, er det mye som gjenstår før det kan tas i bruk. I brevet pekes det bl.a. på at det trengs endringer i finansavtaleloven og at det ser ut som Kartverket ikke greier å finne smidige løsninger før en gang i 2015.

– Bankene har i lengre tid arbeidet aktivt med å etablere elektroniske saksbehandlingsprosesser – også på utlånsområdet. Dette arbeidet er viktig, både for å tilby bankenes kunder brukervennlige og rasjonelle løsninger og for å effektivisere bankenes drift. Det er derfor viktig at hindre som fortsatt er til stede for elektronisk tinglysing, blir fjernet, heter det i brevet.