Arbeidet med transaksjonsskatt i EU

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Arbeidet med transaksjonsskatt i EU

EU-rådet ga 21. januar 2013 sin tilslutning til at en finansiell transaksjonsskatt kan innføres i en mindre gruppe EU-land. Dette betyr at Kommisjonen kan starte det mer konkrete arbeidet med å utforme selve forslaget om en transaksjonsskatt. Kommisjonens forslag må i sin tur vedtas enstemmig av landene som ønsker å innføre skatten.

Kommisjonen la i september 2011 frem forslag til en felles EU-skatt på finansielle transaksjoner. Forslaget la opp til at transaksjoner med aksjer og obligasjoner skattlegges med 0,1 prosent, mens derivater pålegges en skatt på 0,01 prosent. Planen var å gjøre skatten gjeldende for hele EU.

Ikke enstemmighet

På toppmøtet i juni 2012 ble det imidlertid klart at det ikke kunne oppnås enstemmighet om en felles EU-skatt på finansielle transaksjoner. Spesielt Storbritannia og Sverige er uttalte motstandere av en slik skatt.

EU har arbeidet videre med en felles transaksjonsskatt for de medlemslandene som støtter dette. I første omgang er det Frankrike, Tyskland, Østerrike, Belgia, Hellas, Italia, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spania og Estland som har søkt om tillatelse til å innføre en skatt på finansielle transaksjoner.

Forsterket samarbeid

En slik felles skatt vil eventuelt vedtas etter prosedyren for såkalt forsterket samarbeid (”enhanced cooperation”). Denne prosedyren innebærer en utvidet samarbeidsform mellom de deltagende stater og krever støtte fra et kvalifisert flertall i EU-rådet. Rådet ga 21. januar sin tilslutning til at de elleve landene som ønsker en transaksjonsskatt kan gå videre med denne. Prosedyren for enhanced cooperation sikrer at det innføres en harmonisert skatt i de deltagende landene.