01

Gå til hovedinnhold

01

Påstander om Nibor-manipulasjon

I NA24/Nettavisen publiseres det i dag nye påstander om manipulering av Nibor-renten. – Det er alvorlige påstander som fremsettes, og Finans Norge har ingen mulighet for å kunne etterprøve disse. Det sier direktør Jan Digranes i bank- og kapitalmarkedsavdelingen i Finans Norge.

529 000 nordmenn har barneforsikring

Ny statistikk fra Finans Norge viser at 529.000 nordmenn har tegnet barneforsikring ved utgangen 2012. Det er en økning på 1,4 prosent i forhold til samme tidspunkt i fjor.

Programmet for Finansnæringens dag

Mer enn 700 deltakere er så langt påmeldt til Finansnæringens dag. Finansnæringens betydning for samfunnet blir en rød tråd for arrangementet. I hovedsesjonen stiller vi blant annet spørsmålet ”Hvem skal finansiere Norge?”. Jens Stoltenberg, Erna Solberg, S...

Kondolanser til Statoil

I et brev til Statoil uttrykker adm. direktør Idar Kreutzer på vegne av Finans Norge sin dypeste medfølelse i den vanskelige og vonde tiden Statoil og Statoils medarbeidere nå er inne i. – Våre tanker og sympati går til familiene til de medarbeiderne som er bekreftet omkommet og de som fortsatt er savnet i In Amenas, og til alle deres kolleger i Statoil. Vi er imponert over...

Presisering om Nibor

Det har den senere tiden vært stor oppmerksomhet rundt pengemarkedsrentene i Norge - de såkalte Nibor-rentene. Presentasjonen som har vært i Dagens Næringsliv gir etter vår vurdering et galt bilde av hva saken gjelder.  Finans Norge  kommer derfor med noen presiseringer som er gjengitt i Dagens Næringsliv i dag.

Bankene venter på elektronisk tinglysing

Finans Norge ber i et brev til tre statsråder om at farten må settes opp når det gjelder å skape et regelverk som gjør elektronisk tinglysing mulig. Fornyingsminister Rigmor Aasrud, justisminister Grete Faremo og miljøvernminister Bård Vegar Solhjell forvalter alle regelverk eller systemer som hindrer bankene og Kartverket å ta i bruk elektronisk tinglysing.

Endret beskatning av barn og unge

Barn og unge som har fått engangserstatning og forsikringsutbetaling ved personskade og tap av forsørger skal heretter komme bedre ut skattemessig. Det foreslår Finansdepartementet. Finans Norge støtter forslagene, som vi mener vil gi bedre likebehandling av de ulike kompensasjonene som barn mottar i disse tilfellene.

Evinnelig mas om sparing?

I DN 17. januar retter førstelektor Karl-Fredrik Tangen grovt skyts mot en pågående sparekampanje i finansnæringen. Ingen er blitt rik av å spare - ”Generelt er det sånn at jo rikere, desto mer gjeld”, hevder han. ”Et evinnelig mas om sparing” går spesielt ...

Arbeidet med transaksjonsskatt i EU

EU-rådet ga 21. januar 2013 sin tilslutning til at en finansiell transaksjonsskatt kan innføres i en mindre gruppe EU-land. Dette betyr at Kommisjonen kan starte det mer konkrete arbeidet med å utforme selve forslaget om en transaksjonsskatt. Kommisjonens forslag må i sin tur vedtas enstemmig av landene som ønsker å innføre skatten.

Påstander om manipulasjon tas alvorlig

Påstandene om at den norske pengemarkedsrenten, NIBOR, skal ha vært manipulert blir tatt alvorlig av Finans Norge. Både bankene og deres kunder er tjent med at NIBOR har tillit i markedet.

Ungdom og økonomi

Financial education er et satsingsområde i mange europeiske land. European Banking Federation (EBF), mener at den økonomiske krisen i Europa har økt behovet for finansiell kompetanse i befolkningen. 

Trygt å bruke nettbanken

Bankene utsettes jevnlig for angrep, men svært få kriminelle lykkes med å stjele penger. – Nettbanken din er sikker og trygg. BankID og bankene har i sum mange lag av sikkerhet som gjør at de kriminelle ikke lykkes med å komme til pengene våre, sier Odd Erling Håberget, leder i BankID Norge. Les BankID Norges vurderinger om Java-bruk

Kreutzer i strategiråd for Oljefondet

Finansdepartementet har gitt det nyoppnevnte Strategirådet for Statens pensjonsfond utland i oppdrag å utarbeide en rapport om strategien for ansvarlig investeringspraksis. Rapporten skal legges fram høsten 2013. Finans Norges adm.direktør Idar Kreutzer er ...

Bankforvirret?

Under overskriften “Bankforvirring” i en artikkel i Dagens Næringsliv tirsdag 15. januar forteller kommentator Bård Bjerkholt at det er “ingen automatikk i at økte kapitalkrav gir bankene mindre penger å låne ut”, og at egenkapitalen også er en finansiering...

Kjøp nå – betal senere

Vi har aldri hatt bedre råd, likevel øker gjeldsproblemene. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet inviterer til faglig seminar om gjeldsproblemer tirsdag 5. februar. På seminaret vil Finans Norge fortelle om finansbransjens forebyggende arbeid og syn på videre tiltak. Hele programmet og påmelding

Lansering av Norsif

8. februar lanseres Norsk forum for ansvarlige og bærekraftige investeringer – Norsif – på et frokostseminar. Norsif er en uavhengig forening for kapitaleiere, forvaltere og tjenestetilbydere med interesse for ansvarlig og bærekraftig forvaltning.

Undervisningsverktøy om ekstremvær

Finans Norge og pedagogikkstudenter ved Høgskolen i Oslo og Akershus har utviklet et undervisningsverktøy om naturfarer, beredskap og risikovurdering. Verktøyet stilles nå til disposisjon for skolen og forsikringsnæringen.

Rekordstor korthandel i 2012

Kjøp av varer og tjenester med det nasjonale betalingskortet BankAxept nådde nye høyder i 2012. Totalt ble det handlet for 413 milliarder kroner med BankAxept kort i fjor. Antall varekjøp med BankAxept økte med 9,5 prosent.  – Vi tar ut stadig mindre kontanter når vi handler og betaler mer med kort enn tidligere, sier kommunikasjonssjef Ann Håkonsen i Finans Norge. 

Norsk bilateral FATCA-avtale inngått med USA

Norge har som ett av de første landene i verden inngått en avtale med amerikanske myndigheter om automatisk gjensidig rapportering av kontoforhold i finansinstitusjoner. Avtalen kommer som en følge av den amerikanske FATCA-lovgivningen (Foreign Account Tax Compliance Act), som pålegger utenlandske finansinstitusjoner å rapportere finansielle opplysninger om personer som er...

Brannsikker bolig på mange språk

Norsk brannvernforening har laget brosjyrer og filmer om brannsikre boliger på mange forskjellige språk.  Brosjyren finnes på 32 språk, mens filmen foreløpig er tilgjengelig på åtte språk. FNO har sponset dette prosjektet sammen med UDI, og målgruppen er i hovedsak minoritetsspråklige. Se film og brosjyre hos Norsk Brannvernforening

Standardisert personskadeerstatning

Finans Norge ser positivt på Justisdepartementets intensjon om å legge til rette for bedre rammebetingelser knyttet til erstatningssaker etter personskader. Forsikringsnæringens erfaring er imidlertid at det i dagens situasjon ikke er selve erstatningsberegningen som er den mest problematiske. I vår høringsuttalelse til NOU 2011: 16 sier vi derfor at det også er viktig å...

Medlemsmøte i OMF-forum

OMF-forum inviterer til medlems- og årsmøte 16. januar 2013. Møtet finner sted i Vika Konferansesenter i Oslo og er åpen for alle medlemsforetakene, det vil si utstedere av Obligasjoner med fortrinnsrett (OMF).

Vi er blitt Finans Norge

Ved årsskiftet ble vi Finans Norge. Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) og Finansnæringens Arbeidsgiverforening (FA) er slått sammen til Finans Norge. Organisasjonen ivaretar dermed både næringspolitiske og arbeidsgivermessige samarbeidet i...