Kompensasjonsordning for næringslivet

Gå til hovedinnhold

Kompensasjonsordning for næringslivet

Kompensasjonsordningen for næringslivet kan gi støtte til bedrifter som har hatt et betydelig inntektsfall som følge av koronakrisen. Ordningen gjelder i første omgang for månedene mars, april og mai. Informasjon om ordningen på kompensasjonsordning.no.

Andre saker