Program

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
november

Fagseminar – nytt om bankregnskap og IFRS

8. november 2017, 09.00 - 15.00. KS Agenda, Haakon VIIs gate 9, Oslo

Finans Norge inviterer til fagseminar med nyheter om bankregnskap og IFRS. Målgruppe er regnskaps- og økonomimedarbeidere i små og mellomstore banker. Kurset dekker nyheter både innenfor NGAAP og for IFRS. For IFRS er kurset tilpasset behovet for mindre og mellomstore IFRS-banker.

Pris

Pris: 2900 kroner

Kursprogram

Program

09.30 – 09.40

Velkommen

09.40 – 10.10

Utvikling i norsk regnskapslovgivning og norske regnskapsstandarder; vedtatte og forventede endringer

10.10 – 10.45

Forslag om IFRS-tilpassing for banker som følger NGAAP

10.45 – 11.00

Pause

11.00 – 12.00

Implementering av IFRS 9, aktuelle regnskapsspørsmål

12.00 – 13.00

Lunsj

13.00 – 13.30

Implementering av IFRS 9, aktuelle regnskapsspørsmål forts.

13.30 – 14.45

IFRS 9 – krav til nye noteopplysninger i kvartalsregnskapet og årsregnskapet

13.45 – 14.00

Pause

14.00 – 14.25

IFRS 9 – krav til nye noteopplysninger i kvartalsregnskapet og årsregnskapet, forts.

14.25 – 14.55

Ny leasingstandard, IFRS 16

  • Gjennomgang av standarden
  • Praktiske konsekvenser for mindre/mellomstore banker

14.55 – 15.00

Avslutning