Program

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
november

Betalingsformidlingskonferansen

16. - 17. november på Quality Hotel Expo, Snarøyveien 20, Fornebu

Finans Norges årlige betalingsformidlingskonferanse er en viktig møteplass for de som jobber med betalingsformidling. I fjor samlet konferansen 300 deltakere.

Finansnæringen har vært en spydspiss i digitaliseringen av Norge. Ny finansteknologi, ny regulering og kundeadferd i endring innebærer store endringer og utfordringer for finansnæringen. 

Betalingstjenestedirektivet (PSD2) vil gjelde i EU fra 13. januar 2018 og skal implementeres i norsk rett i 2018.Direktivet vil pålegge bankene å åpne sine systemer slik at andre aktører kan hente informasjon om kundeforhold, lage sammenstillinger og tilby betalingsformidling.Det blir en hard kamp mellom etablerte banker og nye aktører om å tilby de beste tjenestene til kundene. Tillit blir trolig en nøkkelfaktor.

Hvordan møtes utfordringene?

Den norske banknæringen må møte disse utfordringene. Hvilke krav stiller endrede rammebetingelser og et konkurransebilde i rask endring til samarbeidsmodeller, innovasjon og gjennomføringskraft i banknæringen? Hvordan skal bankene sikre det norske samfunnet relevante, brukervennlige og kostnadseffektive løsninger i fremtiden? Hvordan blir framtidens marked for mobilbetaling? Hvordan er trusselbildet for digitale banktjenester? Dette og flere andre viktige temaer vil bli tatt opp på årets konferanse. 

Pris

Full konferansepakke med overnatting og middag: 7500 kroner

Dagpakke: 3500 kroner

Øvrige detaljer ved påmelding

Program

 • Torsdag 16. november

 • 10.00 – 11.40

  Velkommen

  Utfordringer i betalingssystemet             

  Norsk betalingsinfrastruktur – status og utfordringer for å holde Norge i tet i det neste tiåret

  Google; fra søk til betaling - og til bank?                          

 • 11.40 – 12.00

  Pause

 • Fintech i Norge

  Regulatorisk sandkasse for fintech                         

  Foredragsholder kommer  

 • 13.00 - 14.00

  Lunsj

 • 14.00 - 15.25

  Fem tips for å lykkes med innovasjon innen finans

  Markedet for mobilbetaling                     

 • 15.25 - 15.45

  Pause

 • 15.45 - 16.15

  Unngå ubehagelige overraskelser – se hvordan dagens betalingstjenester løser framtidens kundebehov

 • 19.00

  Middag

 • Fredag 17. november

 • 09.00 - 10.30

  Fintech og betalingsformidling. Hva trodde vi og hva vet vi nå?  

  BankAxept i en ny digital virkelighet                    

  xID – en passordfri hverdag fra BankID Norge                          

  Operasjonell risiko PSD2 - og skaper ny personverforordning nye risikoområder?

 • 10.30 - 10.50

  Pause

 • 10.50 - 12.00

  Leadership in the Digital Age

  Nordisk finansnæring kan møte cybertrusselen sammen

  Finansnæringens arbeid mot økonomisk kriminalitet                     

 • 12.00 - 12.20

  Pause

 • 12.20 - 13.00

  Forventninger til sikkerhet i den digitale og i den virkelige verden                           

  Samtale og oppsummering

 • 13.00

  Lunsj