Program

Gå til hovedinnhold
januar

Obligasjonskonferansen 2022

Tid: 26. januar 2022 kl. 09.00 til 14.30
Sted: Digitalt
Deltakeravgift: 2900 kr. 

Obligasjonskonferansen er vel over for i år. Tusen takk til alle som bidro til et godt program, og til alle som deltok på konferansen!

Program

Ordstyrer: Erik Johansen, Finans Norge

 • 09.00-09.10

  Velkommen!

 • 09.10-09.40

  Makrosituasjonen og konsekvenser for bankkreditt

 • 09.40-10.10

  Operasjonalisering av MREL og videre arbeid med krisehåndteringsregelverket

 • 10.10-10.30

  Pause

 • 10.30-10.40

  Verdipapirisering

 • 10.40-11.00

  Verdipapirisering - nytt regelverk og hvordan man kan ta det i bruk

 • 11.00-11.20

  Nytt OMF-regelverk

 • 11.20-12.00

  Lunsj

 • 12.00-12.10

  EU Green Bond Standard

 • 12.10-12.30

  Investorperspektivet - Hvordan navigere mellom ulike standarder og hva blir viktig fremover?

 • 12.30-13.00

  Incorporating ESG into bank credit ratings - from risk to double materiality

 • 13.00-13.10

   Nasjonale utfordringer med taksonomiens bygg- og eiendomskriterier

 • 13.10-13.25

  Pause

 • 13.25-13.45

  Libor og nytt referanserenteregime

 • 13.45-14.05

  Siste nytt fra arbeidet i Norge med alternative referanserenter

 • 14.05-14.20

  Nordic Trustees arbeid med (alternative) referanserenter

 • 14.20-14.30

  Oppsummering og avslutning - vel hjem!