Morten Dalsmo

Gå til hovedinnhold
Foto: Morten Dalsmo

Morten Dalsmo

Konserndirektør Sintef

Morten Dalsmo er konserndirektør i SINTEF og leder for SINTEF Digital.  Dalsmo har i over 20 år jobbet med FoU, leveranser og salg av avanserte automasjons- og IT-løsninger. Han kom til SINTEF i 2016 fra en stilling som direktør i IBM, der han først hadde globalt ansvar for utvikling av løsningsporteføljen mot olje og gass, og deretter ansvar for en strategisk kunde innenfor det samme segmentet.

Før han kom til IBM jobbet Dalsmo 16 år i ABB.  Dalsmo ledet styringsgruppen for Digital21 som ble oppnevnt av Nærings- og fiskeridepartementet i 2017. Digital21 har utarbeidet en strategi for å gi norsk næringsliv et digitaliseringsløft (digital21.no).

Dalsmo sitter i styret til DigitalNorway – Toppindustrisenteret AS og Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk ved NTNU. Han er også medlem av «Digitaliseringsstyret for høyere utdanning og forskning». Morten Dalsmo er doktor ingeniør innenfor teknisk kybernetikk fra NTNU i 1997 og sivilingeniør innenfor samme fagområdet fra NTH i 1992.