Kjersti Aas

Gå til hovedinnhold
Foto: Kjersti Aas

Kjersti Aas

Forskningssjef på Norsk Regnesentral

Kjersti Aas er forskningssjef på Norsk Regnesentral (NR), der hun har ansvaret for NRs aktiviteter innenfor finans og forsikring. Kjersti er sivilingeniør i Industriell Matematikk fra NTH og har en dr.grad i "Statististiske metoder for finansiell risikostyring" fra samme sted.  Hun har vært prosjektleder for mer enn 150 kundeprosjekter i grensesnittet mellom statistikk/maskinlæring og finans/forsikring.  Kjersti har også publisert endel vitenskapelige artikler, hvorav den ene etter sigende er den mest siterte artikkelen i tidsskriftet Insurance: Mathematics and Economics. Ved siden av stillingen på NR har Kjersti for tiden styreverv i Trondheim Kommunale Pensjonskasse og hun er professor II i Data Science på NTNU. Tidligere har hun hatt styreverv i MP Pensjon og hun har også hatt en professor II-stilling ved Matematisk Institutt på UiB.