Marte Eidsand Kjørven

Gå til hovedinnhold
Foto: Marte E. Kjørven

Marte Eidsand Kjørven

Professor ved institutt for privatrett, UIO

Marte Eidsand Kjørven er professor ved Institutt for Privatrett ved Universitet i Oslo. Kjørven er spesialist i forbrukerrett og fagansvarlig lærer i pengekravsrett og for masteroppgaven.
Kjørven er ansatt som førsteamanuensis i kommersiell kontraktsrett fra 2017 og som professor fra 2019. Hun har tidligere arbeidet som advokatfullmektig i Kluge Advokatfirma og som rådgiver i Lovavdelingen, Justis- og beredskapsdepartementet. Hun har en master i rettsvitenskap 2007. Ph.D. 2016.