Bente Lund Jacobsen

Gå til hovedinnhold
Foto: Bente Lund Jacobsen

Bente Lund Jacobsen

Eldreombud

Bente Lund Jacobsen er Norges første eldreombud. Stortinget opprettet Eldreombudet som et uavhengig statsorgan ved en egen lov i 2020. Oppdraget er å fremme de elders interesser på alle samfunnsområder og å følge med på situasjonen for eldre. Arbeidet ble offisielt åpnet i april 2021.