Foredragsholdere

Gå til hovedinnhold
september

Finans Norges Forbrukerkonferanse 2022

Tid: 1. september 2022, Kl. 10.00-16.00
Sted:  Radisson Blu Scandinavia Hotel, Holbergs gate 30, 0166 Oslo

Deltakerpris: 2700 kr (mva tilkommer på servering)

Finans Norges Forbrukerkonferanse 2022

Foredragsholdere

Foto: Gunn Karin Gjul

Gunn Karin Gjul

Statssekretær kommunal- og moderniseringsdep. (AP)

Gunn Karin Gjul er statssekretær med ansvar for digitalisering og elektronisk kommunikasjon i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Hun er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo. Gjul har tidligere sittet på Stortinget i 20 år og representert Arbeiderpartiet. Siden 2014 har Gjul vært styremedlem i Riksrevisjonen. Før hun ble utnevnt til statssekretær hadde Gjul en ledende stilling Fagforbundet.

Idar Kreutzer. Foto.
Foto: Idar Kreutzer

Idar Kreutzer

Adm. dir. Finans Norge

Idar Kreutzer er administrerende direktør i Finans Norge. Han var konsernsjef i Storebrand fra 2000 til 2012. Kreutzer har hatt en rekke ulike styreverv og har vært styremedlem ved Universitetet i Oslo i 8 år. Han er styreleder i Aschehoug Forlag, og medlem i Norges Handelshøyskoles Advisory Board. Kreutzer er medlem av Klima- og miljøministerens klimaråd. I oktober 2018 overleverte Kreutzer sin rapport om tilgangen til risikokapital i Norden, på oppdrag fra Nordisk Ministerråd, og i juni 2018 overleverte han finansnæringens veikart for grønn konkurransekraft til Klima- og miljøministeren. I juni 2015 til oktober 2016 var han medlem i regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft. I 2013 ble han valgt som medlem i Strategirådet for Statens pensjonsfond utland. Fra 2001 til 2012 var han rådsmedlem i WBCSD, og var Co-Chair for prosjektet Vision 2050. Kreutzer er utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole. Han er «Fellow of Digital Innovation for Growth» ved NHH..

Bente Lund Jacobsen er Norges første eldreombud. Stortinget opprettet Eldreombudet som et uavhengig statsorgan ved en egen lov i 2020. Oppdraget er å fremme de elders interesser på alle samfunnsområder og å følge med på situasjonen for eldre. Arbeidet ble offisielt åpnet i april 2021.

Foto: Bjørn Erik Thon

Bjørn Erik Thon

Likestillings- og diskrimineringsombod

Bjørn Erik Thon er likestillings- og diskrimineringsombod. Thon er jurist, og kommer frå stillinga som direktør for Datatilsynet. Han har tidlegare jobba som seksjonssjef i Forbrukerrådet, advokatfullmektig og dommarfullmektig, og var politisk rådgjever for Odd Einar Dørum i Justisdepartementet frå 1999-2000. Thon er den første mannen til å bli utnevnt som likestillings- og diskrimineringsombod.

Foto: Inger Lise Blyverket

Inger Lise Blyverket

Direktør Forbrukerrådet

Inger Lise Blyverket, (født 1969) tiltrådte som direktør i Forbrukerrådet desember 2018. Blyverket kom da fra stillingen som direktør for politikk og tariff i Virke. Hun har tidligere jobbet i Utdanningsforbundet, og som adjunkt i ungdomsskolen.

Foto: Marte E. Kjørven

Marte Eidsand Kjørven

Professor ved institutt for privatrett, UIO

Marte Eidsand Kjørven er professor ved Institutt for Privatrett ved Universitet i Oslo. Kjørven er spesialist i forbrukerrett og fagansvarlig lærer i pengekravsrett og for masteroppgaven.
Kjørven er ansatt som førsteamanuensis i kommersiell kontraktsrett fra 2017 og som professor fra 2019. Hun har tidligere arbeidet som advokatfullmektig i Kluge Advokatfirma og som rådgiver i Lovavdelingen, Justis- og beredskapsdepartementet. Hun har en master i rettsvitenskap 2007. Ph.D. 2016.

Foto: Gro Storebråten

Gro H. Storebråten

Fagansvarlig i Sparebank1 Hallingdal Valdres

Gro H. Storebråten har jobber ca 30 år i Sparebank1 Hallingdal Valdres. Hun er autorisert finansiell rådgiver, autorisert forsikringsrådgiver og autorisert finansieringsrådgiver og er nå Fagansvarlig for betaling i Sparebank1 Hallingdal Valdres.

Foto: Guro Mæland

Guro Mæland

Forretningsutvikler Sparebanken DIN

Guro Mæland er forretningsutvikler i Sparebanken DIN og DIN Kompanjong AS. Mæland er utdannet fysioterapeut og har videreutdanning i ledelse innen strategi, organisasjonskultur og ansvar. Hun har tidligere arbeidserfarenhet fra Telemark Næringshage AS hvor hun har arbeidet som forretningsutvikler og hjulpet bedrifter med søkelys på bærekraftig reiseliv. Guro innehar også lang erfaring innen markedsføring og salg.

Foto: Jan Thomas Moen

Jan Thomas Moen

Leder forretningsutvikling Sparebanken DIN

Jan Thomas Moen er leder for forretningsutvikling i Sparebanken DIN og daglig leder i DIN Kompanjong AS. Jan Thomas Moen er utdannet hjelpepleier og har spesialisering i markedskommunikasjon fra Norges Markedshøyskole, og mastergrad fra BI med vekt på digital kommunikasjonsledelse, strategi og PR. Jan Thomas Moen har arbeidet over 12 år i finansbransjen, i Gjensidige, SpareBank 1 og Sparebanken DIN. Han har også erfaring fra virkemiddelapparat i Grenland og noe fartstid innen reklamebransjen.

Foto: Lena Jørundland

Lena Jørundland

Adm. banksjef, Bien Sparebank

Lena Jørundland har vært Administrerende banksjef i Bien Sparebank fra september 2021. Lena har lang erfaring fra ulike lederstillinger i banken, og har vært ansatt i banken siden 2003. Hun har tidligere jobbet i Acta Sundal Collier. Lena er utdannet Siviløkonom fra Handelshøyskolen (UiA), og har topplederutdanning fra NHH (Solstrandprogrammet).

Foto: Øyvind Westby Brekke

Øyvind Westby Brekke

Leder BankID BankAxept AS

Øyvind Westby Brekke har ledet BankID og BankAxept siden november 2021. De to merkevarene skal fisjoneres ut av Vipps og etableres som eget selskap så snart myndighetene godkjenner dette. Øyvind har jobbet med digitalisering i DNB i mange år, startet et legemiddelselskap og vært i McKinsey. 

Foto: Elin Berstad Mortensen

Elin Berstad Mortensen

Seniorrådgiver i NOAS

Elin Berstad Mortensen er seniorrådgiver i Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS). Hun gir rettshjelp til asylsøkere og har et særlig barnefaglig ansvar. Siden 2019 har hun arbeidet spesielt mye med enslige mindreårige asylsøkere. Mortensen har utarbeidet rapporten "Hvert år må jeg søke på nytt" om om ungdommer med begrensede oppholdstillatelser for NOAS, Redd Barna og Norsk Folkehjelp (2020). Mortensen har en mastergrad i Global Migration fra University College London (UCL) og har tidligere vært tilknyttet Fredsforskningsintsituttet PRIO.

Foto: Dag Eivind Rognlien

Dag Eivind Rognlien

Banksjef S&F SpareBank 1 Østlandet

Dag Eivin Rognlien er banksjef Salg og forretningsutvikling i SpareBank 1 Østlandet. Han har en Master fra BI og MBA fra NHH, og har jobbet i bank i mange år. Dag Eivin Rognlien har blant annet arbeidet innenfor områdene marked, produktutvikling og prosjektledelse.

Foto: Ingvild Østerby

Ingvild Østerby

Juridisk rådgiver i NFU

Ingvild Østerby er juridisk rådgiver i Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) siden 2017. Før det arbeidet hun bl.a. ved Det juridiske fakultet ved UiO. Ingvild yter juridisk bistand til NFUs medlemmer og andre, hvorav en økende andel gjelder BankID og tilgang til digitale tjenester. Ingvild. Hun har en master i rettsvitenskap fra UiO.

Foto: Tor Alvik

Tor Alvik

Fagdirektør Digitaliseringsdirektoratet

Tor Alvik er fagdirektør i det norske Digitaliseringsdirektoratet. Han har siden 2005 vært involvert i utviklingen av eID-løsninger for offentlig sektor. I dag er hans ansvarsområde knyttet opp mot digital strategi, samordning og identitetsforvaltning.

Foto: Miriam Hole

Miriam Hole

Konseptutvikler i DNB

Miriam Hole har jobbet i DNB i 6 år, blant annet som rådgiver og forretningsutvikler. I dag jobber hun i Marked og Digitalt salg, og har ansvar for «Enkel Bankhverdag», et konsept som ivaretar bankens ikke-digitale kunder. Hole  har en master i Sosiolingvistikk fra NTNU.

Tormod Bjørnstad har drevet eget firma i over 30 år. Han har utviklet Nivåmetoden, en metode for strukturert skriving. Metoden beskriver hvordan man lager kortfattede og klare dokumenter, rapporter, utredninger og styringsdokumenter. En lang rekke offentlige og private organisasjoner og bedrifter har fått opplæring og konsulenthjelp i Nivåmetoden. Tormod er nå pensjonist. Tormod er en av mange eldre som opplever at digitaliseringen kan nådeløs, og at mange eldre ikke klarer å bruke teknologien.

Foto: Anne Ystenes

Anne Ystnes

Leder juridisk avdeling i BITS

Anne Ystnes er leder for juridisk avdeling i Bits AS. Bits har ansvar for bankenes felles betalingsløsninger og DSOP, og forvalter det felles regelverk knyttet til løsningene, herunder BankID – regelverket.

Foto: Hilde E. Johansen

Hilde E. Johansen

Fagsjef i Finans Norge

Hilde E. Johansen er cand.polit. med hovedfag i sammenliknende politikk fra Universitetet i Bergen. Hun har jobbet i en årrekke med personlig økonomi og leder Finans Norges arbeid med personlig økonomi mot ungdom og skole.

Foto: Gry Nergård

Gry Nergård

Forbrukerpolitisk direktør, Finans Norge

Gry Nergård er forbrukerpolitisk direktør i Finans Norge. Gry er utdannet jurist og har jobbet med forbrukerspørsmål siden 1992. Hun var nestleder for Forbrukerombudet fra 1995 og tok over ledervervet som Forbrukerombud i 2010. Dette er en åremålsstilling med seks års varighet. Hun er videre styreleder i Finansnæringens Autorisasjonsordninger (FinAut)

Kontaktpersoner

  • Lillemor Katarina Döbel Bakke

    Direktør Event & kurs

    23 28 42 64

    Send e-post

Finans Norge arrangementer

Se alle arrangementer