Program

Gå til hovedinnhold

Program

Ordstyrer: Sveinung Sleire, Finans Norge

 • 09.00-09.10

  Velkommen til Boligkonferansen 2022!

 • 09.10-09.30

  Hva nå for boligmarkedet?

 • 09.30-09.50

  Det norske boligmarkedet: regulering, fordelingsvirkninger og finansiell stabilitet

 • 09.50-10.10

  Boligmarked og pengepolitikk

 • 10.10-10.30

  Kaffepause

 • 10.30-11.10

  Evaluering og forslag til ny utlånsforskrift

 • 11.10-11.30

  Paneldebatt: Utlånsforskrift - varig eller permanent tiltak?

 • 11.30-12.30

  Lunsj

 • 12.30-12.50

  Nordisk boligprisfall på trappene? 

 • 12.50-13.10

  Ferske befolkningsfremskrivninger

 • 13.10-13.30

  Eksplosjon i bokostnadene

 • 13.30-14.00

  Kaffepause

 • 14.00-14.20

  Statsbudsjett 2023

  v/TBA

 • 14.20-14.55

  Paneldebatt: Finans- og pengepolitikk. Fettere eller siamesiske tvillinger?
  (flere deltakere kommer)

 • 14.55-15.00

  Oppsummering og avslutning – takk for denne gang!