Ole Christian Bech-Moen

Gå til hovedinnhold
Foto: Ole Christian Bech-Moen

Ole Christian Bech-Moen

Avdelingsdirektør, Norges Bank

Ole Christian Bech- Moen har vært direktør for avdeling for pengepolitikk i Norges Bank siden 2020. Han kom da fra stillingen som investeringsdirektør i Norges Banks Investment Management (NBIM). Bech-Moen har en bred akademisk bakgrunn med en cand.oecon fra Universitetet i Oslo, Master of Economics fra London School of Economics and Political Science og en PhD innenfor makroøkonomi fra Universitetet i Oslo. Som seniorøkonom i DNB Markets arbeidet han operativt med samfunnsøkonomisk analyse før han startet i NBIM i 2009.