Foredragsholdere

Gå til hovedinnhold
oktober

Boligkonferansen 2022

Tid: 18. oktober kl. 09.00 til 15.00
Sted: Hotel Bristol, Oslo samt digitalt
Pris: Fysisk billett kr. 2900,- Digital billett kr. 2300,-

Boligkonferansen er nå vel over for denne gang, og vi sier tusen takk til alle som bidro til et godt program og til alle som deltok! Vi ses i 2023!

Foredragsholdere

Foto: Baltzersen

Morten Baltzersen

Finanstilsynsdirektør

Morten Baltzersen har vært finanstilsynsdirektør siden 2011. Baltzersen har jobbet flere år i Finansdepartementet. Han ledet Bank- og Kredittseksjonen i Økonomiavdelingen og arbeidet i Skatteøkonomisk avdeling. Fra 1994 jobbet han som spesialråd til Norges delegasjon til EU i Brüssel. I perioden 2000-2002 var han fagdirektør og leder av Markedsoperasjonsavdelingen i Norges Bank. Han gikk deretter til stillingen som ekspedisjonssjef i Finansdepartementets finansavdeling. Baltzersen er utdannet samfunnsøkonom ved Universitetet i Oslo.

Foto: Renate Sørestrand-Hansen

Renate Sørestrand- Hansen

Leder i DNB Eiendom

Renate Sørestrand-Hansen gikk over i rollen som ny leder i DNB Eiendom i år etter 15 år som leder for kundesenteret for personmarked i DNB.

Foto: Geir Indrefjord
Av Kenneth Hætta, Finansdepartementet

Geir Indrefjord

Statssekretær, Finansdepartementet

Geir Indrefjord (SP) er statssekretær i Finansdepartementet med ansvar bl.a. for finansmarkedsområdet og næringspolitikk. Han har bakgrunn fra Forsvaret og oljebransjen. Indrefjord er utdannet siviløkonom fra NHH og lege fra Universitetet i Bergen.  

Foto: Sara Midtgaard

Sara Midtgaard

Seniorøkonom i Handelsbanken

Sara Midtgaard er seniorøkonom hos Handelsbanken Capital Markets hvor hun jobber med makroøkonomi og boligmarkedet. Hun har tidligere jobbet for Prognosesenteret, Finanstilsynet og Norges Bank og er utdannet samfunnsøkonom fra Universitet i Oslo.

Foto: Ole Christian Bech-Moen

Ole Christian Bech-Moen

Avdelingsdirektør, Norges Bank

Ole Christian Bech- Moen har vært direktør for avdeling for pengepolitikk i Norges Bank siden 2020. Han kom da fra stillingen som investeringsdirektør i Norges Banks Investment Management (NBIM). Bech-Moen har en bred akademisk bakgrunn med en cand.oecon fra Universitetet i Oslo, Master of Economics fra London School of Economics and Political Science og en PhD innenfor makroøkonomi fra Universitetet i Oslo. Som seniorøkonom i DNB Markets arbeidet han operativt med samfunnsøkonomisk analyse før han startet i NBIM i 2009.

Foto: Hans Andreas Limi

Hans Andreas Limi

Stortingsrepresentant (FrP)

Hans Andreas Limi er stortingsrepresentant og 1. kandidat for Fremskrittspartiet i Akershus valgkrets. Han ble valgt inn på Stortinget i 2013. Limi har økonomistudier ved Handelshøyskolen BI, Oslo. Siden 2012 har han drevet eget konsulentselskap.

Foto: Carsten Henrik Pihl

Carsten Henrik Pihl

Forbruker- og kommunikasjonssjef i Huseierne

Carsten Pihl er jurist av utdanning og har i dag ansvar for forbrukerrådgivning, samfunnskontakt og kommunikasjon i forbrukerorganisasjonen Huseierne. De siste årene har han arbeidet særlig med utfordringene knyttet til stadig økende kostnader for norske boligeiere.

 

 

Foto: Ane Margrete Tømmerås

Ane Margrete Tømmerås

Stipendiat i SSB

Ane Margrete Tømmerås har en master i økonomisk demografi fra Lund Universitetet i Sverige og har jobbet på Den Norske Ambassaden i Sverige fra 2017 til 2019. I 2020 begynte hun i Statistisk Sentralbyrå og har vært Stipendiat der siden i mars.

Foto: Liv Bortne Ulriksen

Liv Bortne Ulriksen

Konsernsjef i SpareBank 1 Nord-Norge

Liv Bortne Ulriksen er konsernsjef i SpareBank 1 i Nord-Norge. Hun er utdannet fiskerikandidat med hovedfag i økonomi, og har tidligere bl.a. vært banksjef i Fokus Bank/Danske Bank, og har ledererfaring fra Fiskeriforskning og Nofima AS.

Foto: Olav Slettebø

Olav Slettebø

Seniorrådgiver i SSB

Olav Slettebø er økonom for Statistisk sentralbyrå i seksjon for nasjonalregnskap. Slettebø er også fast spaltist i Morgenbladet om økonomi og økonomisk politikk.

Foto: Jorge Jensen

Jorge Jensen

Fagdirektør i Forbrukerrådet

Jorge B. Jensen er fagdirektør i Forbrukerrådet og leder arbeidet med forebygging av økonomisk sårbarhet blant forbrukere i interesseorganisasjonen. Han har arbeidet aktivt med regulatoriske og rettslige prosesser og forbrukeropplysning for innen bank og finans siden han ble ansatt i 2008. Han har representert forbrukerinteressene i ulike fora nedsatt av norske myndigheter og EU, herunder Banklovkommisjonen. Jensen er utdannet NTNU hvor han studerte samfunnsøkonomi og sosiologi.

Foto: Andre Anundsen

Andre Anundsen

Ass. forskningssjef Oslo Met

Andre Anundsen er ass. forskningssjef ved Housing Lab – nasjonalt senter for boligmarkedsforskning ved storbyuniversitetet OsloMet. Han har tidligere vært seniorforsker ved Norges Bank. Anundsen har forsket på mikro og makro aspekter ved boligmarkedet, forholdet mellom boligmarkedet og kredittmarkedet og metoder for å avdekke ubalanser i boligmarkedet.

Foto: Mahmoud Farahmand

Mahmoud Farahmand

Stortingsrepresentant (H)

Mahmoud Farahmand er medlem i finanskomiteen (H) og har representert Telemark på Stortinget siden 2021. Han var vararepresentant fra 2017 til 2021. Farahmand er medlem av Porsgrunn bystyre siden 2015 og av Vestfold og Telemark fylkesting siden 2019.

Mahmoud er født i Iran og kom til Norge i 1987. Han er utdannet fra Høyskolen i Telemark 2003 og fra Krigsskolen 2009. Han arbeidet i Forsvaret fra 2003 til 2012 og var blant annet i Afghanistan. Siden har han blant annet arbeidet i Direktoratet for Samfunnsikkerhet og Beredskap fra 2012 til 2014 og i Jernbaneverket (nå Bane Nor) fra 2014 til 2017.

Idar Kreutzer. Foto.
Foto: Idar Kreutzer

Idar Kreutzer

Adm. dir. Finans Norge

Idar Kreutzer er administrerende direktør i Finans Norge. Han var konsernsjef i Storebrand fra 2000 til 2012. Kreutzer har hatt en rekke ulike styreverv og har vært styremedlem ved Universitetet i Oslo i 8 år. Han er styreleder i Aschehoug Forlag, og medlem i Norges Handelshøyskoles Advisory Board. Kreutzer er medlem av Klima- og miljøministerens klimaråd. I oktober 2018 overleverte Kreutzer sin rapport om tilgangen til risikokapital i Norden, på oppdrag fra Nordisk Ministerråd, og i juni 2018 overleverte han finansnæringens veikart for grønn konkurransekraft til Klima- og miljøministeren. I juni 2015 til oktober 2016 var han medlem i regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft. I 2013 ble han valgt som medlem i Strategirådet for Statens pensjonsfond utland. Fra 2001 til 2012 var han rådsmedlem i WBCSD, og var Co-Chair for prosjektet Vision 2050. Kreutzer er utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole. Han er «Fellow of Digital Innovation for Growth» ved NHH..

Henning Lauridsen

Henning Lauridsen

Adm. direktør Eiendom Norge

Henning Lauridsen har bred erfaring fra eiendomssektoren gjennom mange år i ulike faglige- og lederstillinger i Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL). Lauridsen er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo, og har de siste årene har hatt stillingen som direktør for interessepolitikk og jus i NBBL. Han har blant annet ledet NBBLs Advokatkontor, samt hatt ansvar for NBBLs politiske arbeid.

Foto: Erik Lundesgaard

Erik Lundesgaard

Leder kommunikasjon og politikk, Eiendom Norge

Erik Lundesgaard jobber med politikk og kommunikasjon i Eiendom Norge. Han er ansvarlig for blant annet organisasjonens politiske program og myndighetskontakt. Han er utdannet statsviter og har jobbet i Eiendom Norge siden 2014. Han har tidligere jobbet som journalist og politisk kommentator i flere medier, og han har skrevet bøker.

Sveinung Sleire

Kommunikasjonssjef Finans Norge

Sveinung Sleire er kommunikasjonssjef for Bank og kapitalmarked i Finans Norge. Han har tidligere erfaring fra Bloomberg, Nordic Trustee og Olje- og energidepartementet. Han har en mastergrad i finans fra Frankrike ved Universitetet Panthéon-Assas.

Kontaktpersoner

 • Pia Litleskare

  Event- og markedskoordinator

  23 28 42 65

  Send e-post

 • Lillemor Katarina Döbel Bakke

  direktør event & kurs

  23 28 42 64

  Send e-post

Finans Norge arrangementer

Se alle arrangementer