Program

Gå til hovedinnhold
april

Bærekraftkonferansen 2022

Tid: 27. april 2022
Sted: Finans Norge, Hansteens gate 2, Oslo, samt digitalt
Deltakerpris: Fysisk billett; Kr.1690 ekskl. mva.
                     Digital billett: Kr. 700 ekskl. mva.

Bærekraftkonferansen er nå vel overstått - tusen takk til alle som har bidratt til et bra program, og til alle som deltok!

 

Program

Ordstyrer: Simen Kristiansen og Kristian Ruth, Finans Norge

 • 10.00-11.05

  Naturkrisen og finansnæringens arbeid med naturrisiko

  Velkommen!

  Har vi en naturkrise?                                                                  

  Naturrisiko i næringslivet og finansnæringen

  Tap av natur som finansiell risiko – fra ord til handling

  Naturrisiko og den blå økonomien

  Samtale: Hvordan kan finansnæringen ta en lederrolle i arbeidet med naturrisiko?

 • 11.05-11.15

  Pause

 • 11.15-12.00

  Myndighetenes tilnærming til naturrisiko

  Regjeringens arbeid med klima og natur og finansnæringens rolle

  Debatt: Hvordan kan myndighetene legge til rette for arbeidet med naturrisiko?

 • 12.00-12.10

  Pause

 • 12.10-12.30

  Håndtering av naturrisiko i bank  

  Praktisk arbeid med naturrisiko - muligheter og utfordringer

  Naturmangfold i en bærekraftig omstilling

 • 12.30-13.05

  Veien ut av naturkrisen

  Hva er naturen egentlig verdt?

  Samtale: Hvordan kan finansnæringen stoppe tap av natur, biologisk mangfold og økosystemer?


  NB. Vi tar forbehold for eventuelle endringer i programmet.

 • 13.05-14.00

  Lunsj - takk for denne gang!