Program

Gå til hovedinnhold

Program

Ordstyrer: Erik Johansen, Finans Norge

 • 09.00-10.20

  Velkommen!

  Norsk økonomi i lys av Covid-19

  EUs taksonomi for bærekraftige aktiviteter og EU Green Bond Standard

 • 10.20-10.30

  Kaffepause

 • 10.30-12.10

  Endringer i kapital- og krisehåndteringsregelverket "bankpakken" med fokus på MREL

  Markedsimplikasjoner ved nytt regelverk

  Endelig anbefaling av alternativ referanserente i norske kroner - markedsstandarder og fallbackløsninger

 • 12.10-12.55

  Lunsjpause

 • 12.55-14.10

  Boligmarkedet i Koronaens tid. Nye og gamle trender

  Nye EU-krav til "grønn" eiendom - hva blir kravene og hvordan skal aktørene forholde seg til dem? - Paneldebatt

 • 14.10-14.20

  Kaffepause

 • 14.20-14.50

  Nasjonal implementering av EUs OMF-regelverk. Hvor er det enighet og hva gjenstår?

 • 14.50-15.00

  Oppsummering og avslutning - takk for denne gang!