Mari O. Mamre

Gå til hovedinnhold
Foto: Mari O. Mamre

Mari O. Mamre

PHD Stipendiat ved NMBU

Mari O. Mamre er leder for boliganalyse i NyAnalyse og tilknyttet Housing Lab. Hun er samfunnsøkonom med mastergrad fra Universitetet i Oslo/påbegynt phd., samt hospitant ved London School of Economics (LSE). Hun har spesialisert seg innen empirisk analyse og prognoser, ranking/benchmarking, makroøkonomi og boligmarkedet. Mamre har flere års erfaring med utredninger og analysearbeid for en rekke ulike oppdragsgivere fra offentlig og privat sektor. Tidligere erfaring fra bl.a. NHO og Økonomisk Institutt ved UiO. Hun har sittet i en rekke verv som i styret ved Universitetet i Oslo, rådsmedlem i Nasjonalt fagråd for Samfunnsøkonomi og vara til Oslo Bystyre. Mari sitter i DNs Boligpanel og holder presentasjoner og foredrag om boligmarked, regional utvikling og makroøkonomi på forespørsel.