Foredragsholdere

Gå til hovedinnhold
oktober

Juskonferansen 2021

Tid: 21.-22. oktober kl. 10.00-14.00
Sted: Digitalt
Deltakeravgift: 3800 kr for hele konferansen

Juskonferansen 2021 er nå vel over. Tusen takk til alle som har bidratt til et godt program, og til alle som deltok!

 

Foredragsholdere

Trygve Bergsåker

Trygve Bergsåker

Professor dr. juris ved Universitetet i Oslo

Bergsåker leder Forbrukerklageutvalget og Finansklagenemnda Bank. Han har tidligere vært leder for Klagenemnda for eiendomsmeglingstjenester og avdelingen for personskader i Forsikringsskadenemnda. Han var videre medlem av Børsklagenemnden. Bergsåker er utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole, cand. jur ved Universitetet i Oslo, og han tok juridisk doktorgrad i 2008.

Foto: Merete Smith

Merete Smith

Generalsekretær i Den Norske Advokatforening

I 2003 inntok Smith stillingen som generalsekretær i Den Norske Advokatforening. Hun har tidligere jobbet som blant annet advokatfullmektig, dommerfullmektig, konstituert lagdommer og embedsmann i Justisdepartementet. På Smiths CV finner vi i tillegg en rekke prestisjetunge tidligere verv som medlem av valgkomiteen i Unicef og medlem av DNBs representantskap.

Foto: Hanne Storstein

Hanne Storstein

Advokat, DNB Bank ASA

Storstein har over 10 års erfaring fra DNB-advokatene og jobber primært med bank, herunder innskudd, betalingstjenester og finansregulatorisk. Hun har arbeidet med PSD2 siden 2016 og vært medlem av Finans Norges Fagutvalg kontrakt siden 2014. Storstein deltar også i Finans Norges arbeidsgruppe om ny finansavtalelov.

Knut Bjerve. Foto.

Knut Bjerve

Advokat DNB

Knut Bjerve har lang og bred erfaring som advokat i DNB-konsernet. I de senere årene har han arbeidet mye med spørsmål knyttet til kreditter til personer og bedrifter. Bjerve er utvalgsleder i Finans Norges fagutvalg dokument.

Foto: Henrik Nygaard

Henrik Nygaard

Advokat i DNB

Henrik Nygaard jobber jeg som advokat i DNB hos DNB advokatene. Han har tidligere bl.a. arbeidet som advokat i advokatfirma Thommessen.

Foto: Tore Mydske

Tore Mydske

Partner i advokatfirmaet Thommessen AS

Tore Mydske er advokat og partner i advokatfirmaet Thommessen AS. Han bistår finansielle virksomheter med hva som regnes som regulert virksomhet og hvilke konsekvenser det har å drive regulert virksomhet i Norge. Han anses som en av landets ledende fagpersoner på området, og klientene omfatter banker, forsikringsselskaper, verdipapirforetak og fondsselskaper. Tore leder Thommessens kompetanseområde for finansregulatoriske spørsmål. Han har tidligere bl.a. arbeidet som ambassaderåd for økonomiske og finansielle saker ved Norges ambassade i Washington DC, USA, samt som avdelingsdirektør for finansmarkedsavdelingen i Finansdepartementet.

Foto: Sverre Blandhol

Sverre Blandhol

Dr. juris og professor ved Det juridiske fakultet i Oslo

Blandhol er professor ved Det juridiske fakultet i Oslo, der han har fagansvar for forhandlinger, konflikthåndtering og etikk. Han har betydelig erfaring som advokat, og er mye brukt som mekler og ekstern kursholder. Sverre er kjent som en engasjerende og dyktig kursleder og har holdt kurs for JUS i en årrekke, med svært gode tilbakemeldinger. Sverre var gjesteforsker på Program on Negotiation, Harvard Law School våren 2017. Han leder Forum for tvisteløsning og Det juridiske fakultets forskergruppe i tvisteløsning. Han er fagansvarlig for Meklingsakademiet.

Foto: Simen Kjøsnes Kristiansen

Simen Kjøsnes Kristiansen

Fagsjef, Finans Norge

Simen Kjøsnes Kristiansen er fagsjef bærekraft i Finans Norge.  Han har tidligere vært ansvarlig for arbeidet med bærekraft og bærekraftsrapportering i Revisorforeningen. Her hadde han også ansvaret for oppfølging av EUs handlingsplan for bærekraftig finans og for klimarisiko. Han har videre tidligere jobbet med grønn næringsutvikling i Oppland fylkeskommune, bærekraftsrådgivning i konsulentselskapet Sigla og i Climate Bonds Initative i London. Simen har en dobbel mastergrad i statsvitenskap med spesialisering i EU og bærekraftig finans.

Foto: Novsett

Cathrine Novsett

Advokat Gjensidige Forsikring ASA

Cathrine har de siste ti årene jobbet som advokat i konsernjuridisk i Gjensidige Forsikring, med særlig ansvar for finansregulatoriske spørsmål. Hun sitter i styringsgruppen for Gjensidiges interne prosjekt for implementering av IDD og sitter som representant i Finans Norges arbeidsgruppe IDD. Cathrine har tidligere jobbet i Finanstilsynet med blant annet forsikringsformidlingsloven og satt i den forbindelse i en arbeidsgruppe i Eiopa vedrørende utvikling av regelverket for forsikringsformidling.

Foto: Lise Ljungmann Haugen

Lise Ljungman Haugen

Fagdirektør og advokat i Finans Norge

Lise har vært ansatt i Finans Norges juridiske avdeling siden 2018 som fagdirektør og advokat. Hun er også leder av fagrådet «AFR og kreditt» i Finansnæringens Autorisasjonsordning. Haugen har tidligere bl.a. arbeidet i Justisdepartementets utlendingsavdeling, og som dommerfullmektig ved Søre Sunnmøre sorenskriverembete. Hun har også erfaring fra Kredittilsynet (senere Finanstilsynet) ved avdeling for bank og forsikringstilsyn, samt som hovedsekretær i Banklovkommisjonens sekretariat. Lise er engasjert av Gyldendal Rettsdata for å skrive kommentarer til forsikringsvirksomhetsloven og deler av finansforetaksloven.

Foto: Nils Henrik Heen

Nils Henrik Heen

Juridisk direktør, Finans Norge

Nils Henrik Heen har arbeidet som advokat i Finans Norge siden 2015. I september 2019 tiltrådte han i stillingen som juridisk direktør i selskapet. Han har tidligere erfaring fra Forbrukerrådet og som dommerfullmektig ved Ringerike tingrett. Heen har en Master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo. 

Foto: Vegard B. Øye

Vegard Bjerke Øye

Juridisk seniorrådgiver Finans Norge

Vegard Bjerke Øye arbeider som juridisk seniorrådgiver i Finans Norge der han bl.a. er sekretær for Kontraktsutvalget (mønsteravtaler innen innskudd og betalingsformidling).  Øye har en master i rettsvitenskap fra UiO.

Foto: Victoria Egeli

Victoria Egeli

Juridisk seniorrådgiver i Finans Norge

Victoria har arbeidet som juridisk seniorrådgiver i Finans Norge siden 2019. Hun har en Master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen, og jobber primært med pant, kreditt, kausjon, utlånsregulering og generell juridisk rådgivning. Hun er også utvalgssekretær for Dokumentutvalget.

Kontaktpersoner

 • Inger Lise Prebensen

  Seniorkonsulent

  23 28 43 65

  Send e-post

 • Lillemor Katarina Döbel Bakke

  direktør event & kurs

  23 28 42 64

  Send e-post

Finans Norge arrangementer

Se alle arrangementer