Velkommen til Hvitvaskingskonferansen 2021

Gå til hovedinnhold
november

Hvitvaskingskonferansen 2021

Tid: 16.-17. november 2021 kl. 10.00 til 15.15 (14.10)
Sted: Digitalt 
Deltakeravgift: 3900 kr

Hvitvaskingskonferansen 2021 er nå vel over! Tusen takk til alle som har bidratt til et spennende program, og til alle dere som deltok på konferansen!

Vi ses i november 2022!

Velkommen!

Velkommen til årets hvitvaskingskonferanse, som også i år vil bli arrangert digitalt med live-sending fra Deichman Bjørvika den 16. og 17. november. Konferansen er et samarbeid mellom ØKOKRIM, Finanstilsynet og Finans Norge.

Les mer om programmet her!

Hvitvaskingskonferansen 2021 – en verden i endring

Hvitvasking og finansiering av terrorisme fortsetter  å være store trusler mot den globale økonomien og verdens sikkerhet. Pandemien har preget de to siste årene og den teknologiske utviklingen fortsetter i høyt tempo. Verden er i stadig endring. Den nylige EU -pakken for bekjempelse av hvitvasking og finansiering av terrorisme er det siste tunge internasjonale initiativet for å komme  truslene til livs i Europa. De foreslåtte endringene innebærer en ytterligere skjerping av kravene på området.
Hvilke konkrete utfordringer er det egentlig rapporteringspliktige står overfor? Hvordan kan rapporteringspliktige etterleve reglene best mulig, og hvordan kan vi samarbeide i arbeidet mot hvitvasking og terrorfinansiering? Disse og andre viktige temaer skal vi se nærmere på under årets Hvitvaskingskonferanse.


 

Program

I samarbeid med ØKOKRIM og Finanstilsynet har vi nå ferdigstilt et nytt og dagsaktuelt program som vil belyse de viktigste temaene, saker og problemstillinger knyttet til anti-hvitvasking og terrorfinansiering. 

Under konferansen møter du bl.a. Førstestatsadvokat Sven Arild Damslora ved Enheten for Finansiell Etterretning i Økokrim, som vil redegjøre for trender og aktuelle problemstillinger i tilknytning til rapporteringsplikten. Han vil også gå nærmere inn på praktiske eksempler når det gjelder rapportering av mistenkelige forhold.
Seksjonssjef Anders Schiøtz Worren, vil ta opp aktuelle temaer fra Finanstilsynet, samt mer spesifikt om tilsynspraksis vedrørende banker.
Vi får også en oppdatering fra Finans- og Justisdepartementet om pågående nasjonalt implementeringsarbeid og nytt fra internasjonale fora med særlig fokus på ny EU AML-pakke

Det vil også bli presentasjoner fra bl.a. PST, Vipps, Gjensidige, OPS AT og Finans Norge på temaer som retter seg mer konkret mot utfordringer på det mer operative nivå. Konferansen inneholder også en time med etikk, med Dr. juris og professor ved Det juridiske fakultet i Oslo, Sverre Blandhol.

Ordstyrer under konferansen er advokat Atle Roaldsøy, Finans Norge.

Les mer om programmet her!

 

Digital gjennomføring

Hvitvaskingskonferansen har over årene utviklet seg til et stort arrangement, som i 2019 hadde over 800 deltakere. Da det fortsatt i starten av planleggingsfasen var knyttet en del usikkerhet rundt gjennomføringen av store fysiske arrangementer, valgte vi i samråd med våre medarrangører fra Finanstilsynet og Økokrim, å legge tilrette for et rent digitalt arrangement også denne høsten. Vi håper at mange vil ha anledning til å delta digitalt i november, og så gleder vi oss til å møte dere igjen fysisk i 2022. Nytt for i år er at vi har valgt å fordele konferansen over to dager, slik at det ikke blir for mange sammenhengende timer foran skjermen per dag. 

 

Påmelding og priser

Påmeldingen er nå åpen og du er velkommen til å melde seg på. Pris for deltagelse hele konferansen er 3900 kr.

 

Hvitvaskingskonferansen 2020

Atle2.jpg

Fjorårets konferanse ble arrangert digitalt med sending fra Clarion Hotell & Congress Oslo Airport den 19. november. Totalt var det 700 deltakere.

Les mer om fjorårets program her

 

Vel møtt til Hvitvaskingskonferansen i november!

 

Deichman Bjørvika

Hvitvaskingskonferansen 2021 sendes i år fra det nye hovedbiblioteket Deichman i Bjørvika, som åpnet dørene i juni 2020. Biblioteket har vunnet en rekke priser, bl.a. den internasjonale bibliotekorganisasjonen IFLAs pris for Årets folkebibliotek 2021.