Steinar Paulsen

Gå til hovedinnhold
Foto: Steinar Paulsen

Steinar Paulsen

Produktsjef BankID AML , Vipps

Steinar Paulsen er produktsjef for BankID AML. Steinar har lang erfaring innen data- og analyseindustrien, hvor han har hatt en rekke lederstillinger innen salg, forretningsutvikling og produktutvikling. Han har omfattende erfaring innen datakilder og ulike måter å innhente og kvalitetssikre data på, for å effektivisere de operasjonelle tiltakene knyttet til etterlevelse av hvitvaskingsregelverket.