Foredragsholdere

Gå til hovedinnhold
november

Hvitvaskingskonferansen 2021

Tid: 16.-17. november 2021 kl. 10.00 til 15.15 (14.10)
Sted: Digitalt 
Deltakeravgift: 3900 kr

Hvitvaskingskonferansen 2021 er nå vel over! Tusen takk til alle som har bidratt til et spennende program, og til alle dere som deltok på konferansen!

Vi ses i november 2022!

Foredragsholdere

Foto: Anders S. Worren

Anders Schiøtz Worren

Seksjonssjef Finanstilsynet

Anders Worren leder Finanstilsynets seksjon for anti-hvitvasking og betalingsforetak. Han har tidligere jobben med blant annet AML/CFT i Justisdepartementet, og ledet Norges delegasjon til Financial Action Task Force.

Svein Arild Damslora. Foto.

Sven Arild Damslora

Førstestatsadvokat ØKOKRIM

Sven Arild Damslora er førstestatsadvokat og avdelingsleder i Enhet for finansiell etterretning (EFE) i Økokrim. EFE er Norges nasjonale Financial Intelligence Unit (FIU). EFE er en sentral aktør i det nasjonale regimet for å forebygge og bekjempe hvitvasking, terrorfinansiering og finansiering av masseødeleggelsesvåpen. Enhetens primære oppgave er å motta og analysere rapporter om mistenkelige transaksjoner (MT-rapporter) fra rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven.

Foto: Kjersti Lehmann

Kjersti Lehmann

Departementsrådgiver, Justis- og beredskapsdep.

Kjersti Lehmann er Departementsrådgiver i politiavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet. Hun leder den norske delegasjonen til Financial Action Task Force (FATF). Hun er Cand. Jur. fra Universitetet i Oslo og har en master i Criminal Justice Policy fra London School of Economics and Political Science.

Foto: Brynildsen

Tobias Brynildsen

Seniorrådgiver Finansdepartementet

Tobias Brynildsen er Seniorrådgiver i Finansdepartementet, der han arbeider med bl.a. hvitvaskingsregelverket. Han er medlem av Norges delegasjon til Financial Action Task Force (FATF), og har også erfaring som sekretær for Hvitvaskingslovutvalget ved utarbeidelsen av NOU 2016: 27.

Foto: Logo PST

Finn Stuart Jordet

Seksjonsleder Politiets sikkerhetstjeneste

Polititjenestemann i 30 år. Jobbet med økonomisk kriminalitet i lokalt politi. Ansatt ved EFE/ØKOKRIM i 8 år. Erfaring som sikkerhetsleder fra næringslivet og tidligere leder av Interpols arbeidsgruppe mot Hvitvaskling og Finansiering av terrorisme. Jobber nå som seksjonsleder i PST. Fagansvar for finansiell etterretning.

Foto: Nina P.

Nina Prestårhus Bjærke

Spesialetterforsker, ØKOKRIM

Nina Prestårhus Bjærke har vært ansatt som spesialetterforsker på ØKOKRIM siden 1999, og har de siste 10 årene arbeidet med analyse av mistenkelige transaksjoner og metodeutvikling på Enheten for finansiell etterretning. Hun deltar også i samarbeidsorganer for hvitvaskingsenhetene i EU.

Foto:Klingenberg

Merete Klingenberg

Politioverbetjent ØKOKRIM

Merete Klingenberg er teamleder for analysetemaet ved Enheten for finansiell etterretning ved ØKOKRIM. Hun har vært ansatt på Enheten for finansiell etterretning ved ØKOKRIM siden 2006, er politiutdannet og har bred erfaring fra analyse, etterforskning og etterretning.

Foto: Sverre Blandhol

Sverre Blandhol

Dr. juris og professor ved Det juridiske fakultet i Oslo

Blandhol er professor ved Det juridiske fakultet i Oslo, der han har fagansvar for forhandlinger, konflikthåndtering og etikk. Han har betydelig erfaring som advokat, og er mye brukt som mekler og ekstern kursholder. Sverre er kjent som en engasjerende og dyktig kursleder og har holdt kurs for JUS i en årrekke, med svært gode tilbakemeldinger. Sverre var gjesteforsker på Program on Negotiation, Harvard Law School våren 2017. Han leder Forum for tvisteløsning og Det juridiske fakultets forskergruppe i tvisteløsning. Han er fagansvarlig for Meklingsakademiet.

Foto: Anders Relling

Anders Relling

Fagansvarlig for utredning i Gjensidige

Jobber som fagansvarlig for analytisk saksfangst i Gjensidige. Har politibakgrunn og har tidligere jobbet 17 år i politiet, hvorav 13 ved Kripos som analytiker og med metodeutvikling innenfor internettetterforskning, samt noen år som sikkerhetsrådgiver i Telenor.

Foto: Vicki Aasprong Jensen

Vicki Aasprong Jensen

AML-leder OPS AT

Vicki Aasprong Jensen er AML-leder i det nyopprettede OPS AT fra august 2021. Hun kommer fra stillingen som leder av den operative AML-avdelingen i personmarkedet i DNB. Vicki har erfaring fra økonomisk kriminalitet i både forsikring og bank, og har i flere år jobbet som konsernadvokat i DNB.

Foto: Steinar Paulsen

Steinar Paulsen

Produktsjef BankID AML , Vipps

Steinar Paulsen er produktsjef for BankID AML. Steinar har lang erfaring innen data- og analyseindustrien, hvor han har hatt en rekke lederstillinger innen salg, forretningsutvikling og produktutvikling. Han har omfattende erfaring innen datakilder og ulike måter å innhente og kvalitetssikre data på, for å effektivisere de operasjonelle tiltakene knyttet til etterlevelse av hvitvaskingsregelverket.

Foto: Morten Nilsen

Morten Nilsen

Seniorrådgiver, Finanstilsynet

Morten Nilsen er seniorrådgiver i Seksjon for anti-hvitvasking og betalingsforetak, Finanstilsynet. Han har ti års erfaring med bl.a. oppfølging av etterlevelse av hvitvaskingsloven og strategisk analyse av hvitvasking og annen økonomisk kriminalitet ved EFE/ØKOKRIM og Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter. Han har også vært medlem av Norges FATF-delegasjon. Nilsen er Master i kriminologi fra UiO.

Foto: Ahsen Mohammad Qureshi

Ahsen Mohammad Qureshi

Siviløkonom og Rådgiver, EFE ØKOKRIM

Ahsen Mohammad Qureshi er Siviløkonom og rådgiver på Compliance ved Enheten for finansiell etterretning hos ØKOKRIM. Han har utdannelse fra Handelshøyskolen BI og fra Nanyang Business School (Singapore). Han har lang og bred erfaring fra banksektoren med spesialisering innen Anti-hvitvasking og terrorfinansiering gjennom sitt arbeid hos Forex Bank og BNP Paribas.  

Foto: Heidi Lesteberg

Heidi Lesteberg

Politibetjent og rådgiver, EFE ØKOKRIM

Heidi Lesteberg er politibetjent og rådgiver på Compliance ved Enheten for finansiell etterretning hos ØKOKRIM. Hun er utdannet politi og har også en bachelor i Økonomi og Administrasjon.  Hun har erfaring Anti-hvitvasking og terrorfinansiering i DNB, samt bidratt som prosjektmedarbeider hos Transparency International Norge sin utarbeidelse av "Hvem eier Oslo".

Foto: Alexander Schiander

Alexander Schiander

Fagspesialist BankID AML , Vipps

Alexander Schiander er fagspesialist på BankID AML-teamet. Han har omfattende praktisk erfaring innen etterlevelse av hvitvaskingsregelverket for ulike rapporteringspliktige foretak, fra sin rolle som compliancespesialist i det nordiske rådgivningsforetaket FCG. Før det arbeidet han som dommerfullmektig i Oslo og Hedmarken tingrett, og tidligere som advokatfullmektig i advokatfirmaet Selmer der han jobbet med sikring av aktiva og gransking av økonomisk kriminalitet i større konkursboer. 

Atle Roaldsøy.foto.

Atle Roaldsøy

Advokat, Finans Norge

Atle Roaldsøy arbeider med spørsmål som gjelder økonomisk kriminalitet og hvitvasking i Finans Norge, finansjuridisk enhet. Før det var han fagdirektør i Internasjonal seksjon, Justis- og beredskapsdepartementet. Atle har bred erfaring fra påtalemyndigheten og har blant annet vært påtaleleder ved Økonomiavsnittet i Oslo Pd og leder for Hvitvaskingsenheten i ØKOKRIM. Han har hovedsakelig arbeidet med internasjonale saker innenfor området økonomisk kriminalitet, med et særlig fokus på korrupsjons- og hvitvasking. Han ledet Norges delegasjoner til OECD Working Group on Bribery og GRECO, og har deltatt aktivt i arbeid med nasjonal og internasjonal oppfølging av FN-konvensjonen mot korrupsjon. Han var leder for Norges delegasjon til FATF 2005-2009. Atle var medlem av hvitvaskingslovutvalget som skulle følge opp FATFs 40 anbefalinger og evalueringsrapport om Norge fra 2014, samt EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv. Han deltok også i utvalget som utredet forrige revisjon av hvitvaskingsregelverket.

Kontaktpersoner

  • Lillemor Katarina Döbel Bakke

    direktør event & kurs

    23 28 42 64

    Send e-post

Finans Norge arrangementer

Se alle arrangementer