Foredragsholdere

Gå til hovedinnhold
mai

Fagwebinar om den nye finansavtaleloven - dette må du vite

Tid: 20. mai kl. 10.00-12.15

Sted: Digitalt arrangement

Dette arrangementet er nå vel over, tusen takk til alle dere som deltok!

 

Fagwebinar om den nye finansavtaleloven - dette må du vite

Foredragsholdere

Foto: Victoria Egeli

Victoria Egeli

Juridisk seniorrådgiver i Finans Norge

Victoria har arbeidet som juridisk seniorrådgiver i Finans Norge siden 2019. Hun har en Master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen, og jobber primært med pant, kreditt, kausjon, utlånsregulering og generell juridisk rådgivning. Hun er også utvalgssekretær for Dokumentutvalget.

Foto: Lise Ljungmann Haugen

Lise Ljungman Haugen

Fagdirektør og advokat i Finans Norge

Lise har vært ansatt i Finans Norges juridiske avdeling siden 2018 som fagdirektør og advokat. Hun er også leder av fagrådet «AFR og kreditt» i Finansnæringens Autorisasjonsordning. Haugen har tidligere bl.a. arbeidet i Justisdepartementets utlendingsavdeling, og som dommerfullmektig ved Søre Sunnmøre sorenskriverembete. Hun har også erfaring fra Kredittilsynet (senere Finanstilsynet) ved avdeling for bank og forsikringstilsyn, samt som hovedsekretær i Banklovkommisjonens sekretariat. Lise er engasjert av Gyldendal Rettsdata for å skrive kommentarer til forsikringsvirksomhetsloven og deler av finansforetaksloven.

Foto: Terje Larsen

Terje Larsen

Advokat Nordea Bank ABP

Terje har jobbet som advokat i Nordea Bank Abp (tidligere Christiania Bank og Kreditkasse) siden 1991. Han har vært medlem av Fagutvalg Kontrakt for innskudd og betalingsformidling i Finans Norge siden 2000 og leder av utvalget siden 2014. Terje har også deltatt i Finans Norges arbeidsgruppe ny finansavtalelov.

Knut Bjerve. Foto.

Knut Bjerve

Advokat DNB

Knut Bjerve har lang og bred erfaring som advokat i DNB-konsernet. I de senere årene har han arbeidet mye med spørsmål knyttet til kreditter til personer og bedrifter. Bjerve er utvalgsleder i Finans Norges fagutvalg dokument.

Foto: Nils Henrik Heen

Nils Henrik Heen

Juridisk direktør, Finans Norge

Nils Henrik Heen har arbeidet som advokat i Finans Norge siden 2015. I september 2019 tiltrådte han i stillingen som juridisk direktør i selskapet. Han har tidligere erfaring fra Forbrukerrådet og som dommerfullmektig ved Ringerike tingrett. Heen har en Master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo. 

Kontaktpersoner

 • Inger Lise Prebensen

  Seniorkonsulent

  23 28 43 65

  Send e-post

 • Lillemor Katarina Döbel Bakke

  Direktør Event & kurs

  23 28 42 64

  Send e-post

Finans Norge arrangementer

Se alle arrangementer