Velkommen!

Gå til hovedinnhold
juni

Fagwebinar anti-hvitvasking og terrorfinansiering 2021

Tid: 16. juni kl. 10.00 til 14.00

Sted: Digitalt arrangement

Deltakerpris: 2700 kr

 

Fagwebinaret er nå vel over, - tusen takk til dere som bidro til et godt program, og til alle dere som deltok! 

 

Fagwebinar anti-hvitvasking og terrorfinansiering 2021

Velkommen!

Den 16. juni inviterer Finans Norge til fagwebinar hvor vi tar opp aktuelle temaer knyttet til rapporteringspliktiges anti-hvitvaskingsarbeid. Målgruppen for seminaret er ansatte ved rapporteringspliktige foretak, særlig innen bank og finans, men kan også være relevant for utredere, saksbehandlere, salg og ledelse m.fl. som har ansvar og oppgaver innen antihvitvaskingsarbeidet innenfor forsikring På webinaret vil du få høre innlegg fra bl.a. Enheten for Finansiell etterretning v/Økokrim, advokat Erling Grimstad, IF Skadeforsikring og Finans Norge.

Les mer om arrangementet her!

Om programmet

Under  webinaret vil du få høre siste nytt fra førstestatsadvokat Sven Arild Damslora i ØKOKRIM. Videre møter du også advokat Ine Henriette Rødnes og Compliance Officer Espen Skancke, begge fra IF Skadeforsikring. Advokat Erling Grimstad setter i sitt innlegg fokus på trusselbildet og hvitvaskingsteknikker, og Lise Ljungman fra Finans Norge, vil holde et innlegg om den nye Finansavtaleloven sett i forhold til hvitvaskingsregelverket.
Atle Roaldsøy, fagsjef og advokat i Finans Norge vil lede oss gjennom dagen.

Som følge av sykdom utgår dessverre innlegget til Seniorrådgiver Morten Nilsen fra Finanstilsynet. Vi vil istedenfor gi mer utfyllende informasjon om de nye forskriftene til hvitvaskingsloven, samt at advokat Erling Grimstad får noe utvidet tid i sitt innlegg.

PROGRAM


Praktisk gjennomføring

Arrangementet sendes live fra studio i Oslo. Lenke til sendingen vil bli sendt ut til alle påmeldte dagen i forkant av webinaret (Vimeo). Lenken er personlig og skal ikke videresendes. Det vil ikke bli gjort opptak av webinaret, men presentasjoner som blir vist under arrangementet vil vi legge ut på hjemmesiden i etterkant.

 

Kursbevis til registrering av etterutdanningstimer 

Et kursbevis vil bli tilsendt til alle deltakere etter webinaret er over. Dette kan du bl.a. bruke til registrering av etterutdanningstimer ved advokatforeningen. 

https://www.advokatforeningen.no/kurs-og-etterutdanning/obligatorisk-etterutdanning/

 

Har du spørsmål?

For ev. spørsmål om arrangementet, vennligst ta kontakt med eventavdelingen ved Lillemor Döbel Bakke på e-post: lillemor.bakke@finansnorge.no

For spørsmål knyttet til påmelding og annet praktisk, vennligst ta kontakt med Hanne Berntsen på e-post: hanne.berntsen@finansnorge.no

 

Vel møtt!