Foredragsholdere

Gå til hovedinnhold
juni

Fagwebinar anti-hvitvasking og terrorfinansiering 2021

Tid: 16. juni kl. 10.00 til 14.00

Sted: Digitalt arrangement

Deltakerpris: 2700 kr

 

Fagwebinaret er nå vel over, - tusen takk til dere som bidro til et godt program, og til alle dere som deltok! 

 

Fagwebinar anti-hvitvasking og terrorfinansiering 2021

Foredragsholdere

Svein Arild Damslora. Foto.

Sven Arild Damslora

Førstestatsadvokat ØKOKRIM

Sven Arild Damslora er førstestatsadvokat og avdelingsleder i Enhet for finansiell etterretning (EFE) i Økokrim. EFE er Norges nasjonale Financial Intelligence Unit (FIU). EFE er en sentral aktør i det nasjonale regimet for å forebygge og bekjempe hvitvasking, terrorfinansiering og finansiering av masseødeleggelsesvåpen. Enhetens primære oppgave er å motta og analysere rapporter om mistenkelige transaksjoner (MT-rapporter) fra rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven.

Foto: Lise Ljungmann Haugen

Lise Ljungman Haugen

Fagdirektør og advokat i Finans Norge

Lise har vært ansatt i Finans Norges juridiske avdeling siden 2018 som fagdirektør og advokat. Hun er også leder av fagrådet «AFR og kreditt» i Finansnæringens Autorisasjonsordning. Haugen har tidligere bl.a. arbeidet i Justisdepartementets utlendingsavdeling, og som dommerfullmektig ved Søre Sunnmøre sorenskriverembete. Hun har også erfaring fra Kredittilsynet (senere Finanstilsynet) ved avdeling for bank og forsikringstilsyn, samt som hovedsekretær i Banklovkommisjonens sekretariat. Lise er engasjert av Gyldendal Rettsdata for å skrive kommentarer til forsikringsvirksomhetsloven og deler av finansforetaksloven.

Foto: Erling Grimstad

Erling Grimstad

Advokat i advokatfirmaet Erling Grimstad AS

Erling Grimstad arbeider som advokat i Advokatfirmaet Erling Grimstad AS. Han har 30 års erfaring fra etterforsking og gransking der han bla. har vært politietterforsker, førstestatsadvokat og assisterende ØKOKRIM-sjef. I tiden fra 2004 har han arbeidet som antikorrupsjonsrådgiver og privat gransker. Han har internasjonal erfaring som etterforsker fra blant annet FN og en rekke ØKOKRIM-saker i tillegg til erfaring med private granskingsoppdrag. Grimstad var partner og leder av BDOs granskingsenhet i perioden 2011 til 2017.

Foto: Ine Henriette Rødnes

Ina Henriette Rødnes

Advokat IF Skadeforsikring

Advokat Ina Henriette Rødnes har jobbet i If Skadeforsikring siden 2012. Hun arbeider i Juridisk avdeling hovedsakelig med forsikringsbedrageri og forsikringssvik, prosedyrer for domstolene og rådgiving innenfor hvitvaskingsregelverket. Ina er faglig leder for OFHF i regi av Finans Norge (Operasjonell Faggruppe Hvitvasking innen Forsikring).

Foto: Espen Skancke

Espen Skancke

Compliance Officer IF Skadeforsikring

Advokat/Jurist Espen Skancke har jobbet i If Skadeforsikring siden 1999 da selskapet ble startet. Før dette arbeidet han i Storebrand Forsikring i mange år.  De siste 5 årene har han arbeidet som Compliance Officer i konsernets nordiske Compliance function. Skancke er nordisk ansvarlig for AML/ CTF og Etikk, og han arbeider i tillegg med alle compliance-spørsmål.

Atle Roaldsøy.foto.

Atle Roaldsøy

Advokat, Finans Norge

Atle Roaldsøy arbeider med spørsmål som gjelder økonomisk kriminalitet og hvitvasking i Finans Norge, finansjuridisk enhet. Før det var han fagdirektør i Internasjonal seksjon, Justis- og beredskapsdepartementet. Atle har bred erfaring fra påtalemyndigheten og har blant annet vært påtaleleder ved Økonomiavsnittet i Oslo Pd og leder for Hvitvaskingsenheten i ØKOKRIM. Han har hovedsakelig arbeidet med internasjonale saker innenfor området økonomisk kriminalitet, med et særlig fokus på korrupsjons- og hvitvasking. Han ledet Norges delegasjoner til OECD Working Group on Bribery og GRECO, og har deltatt aktivt i arbeid med nasjonal og internasjonal oppfølging av FN-konvensjonen mot korrupsjon. Han var leder for Norges delegasjon til FATF 2005-2009. Atle var medlem av hvitvaskingslovutvalget som skulle følge opp FATFs 40 anbefalinger og evalueringsrapport om Norge fra 2014, samt EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv. Han deltok også i utvalget som utredet forrige revisjon av hvitvaskingsregelverket.

Kontaktpersoner

 • Hanne Berntsen

  For spørsmål om påmelding og annet praktisk

  23 28 42 17

  Send e-post

 • Lillemor Katarina Döbel Bakke

  Direktør Event & kurs

  23 28 42 64

  Send e-post

Finans Norge arrangementer

Se alle arrangementer