Velkommen!

Gå til hovedinnhold
september

Complianceseminaret 2021

Tid: 23. til 24. september kl. 1000-1400
Sted: Digitalt

Deltakeravgift: 3600 kr

Complianceseminaret 2021 er nå vel over! Tusen takk til alle som bidro i programmet, og til alle dere som deltok på arrangementet!

Velkommen!

Finans Norge og Spama ønsker velkommen til Complianceseminaret 2021,  som også i år arrangeres digitalt. Om vi ikke kan møtes fysisk, har vi fortsatt et ønske om å tilrettelegge for oppdatering og erfaringsdeling for alle dere som jobber med compliance. Seminaret arrangeres som et webinar over to dager fra 23. til 24. september.

Les mer om programmet her!

Program

Et nytt og dagsaktuelt program er nå ferdigstilt, og vil bl.a. dekke
sentrale regulatoriske nyheter samt aktuelle problemstillinger som er av særlig relevans for compliancemedarbeidere i banker og verdipapirforetak. Målsettingen er å gi deg som deltaker en oppdatering i hva som er nytt og endret i relevante regelverk. 

Programmet vil bl.a. inneholde følgende temaer:

 • Nytt fra Finanstilsynet rettet inn mot compliance
 • Nye retningslinjer – utøvelse av compliancefunksjonen under MiFID II
 • Nye forskrifter til hvitvaskingsloven
 • Ny finansavtalelov- forholdet til hvitvaskingsregelverket
 • Schrems II - reviderte retningslinjer
 • «Alt henger sammen» - hvordan forholde oss til konkurrerende regelverk?
 • Compliancerollen i praksis
 • Nye regler om bærekraft – betydningen for compliance
 • Verdipapirmarked og compliance  

  NB. Vi tar høyde for eventuelle endringer i programmet.

 

Les mer om programmet her!

 

Målgruppe

Compliancemedarbeidere i banker med konsesjon til å yte investeringstjenester, eller som er tilknyttet agent til et verdipapirforetak. Webinaret kan også være relevant for alle som jobber med compliance i bank, samt investeringsrådgivere, advokater og andre som har interesse for området.

 

Praktisk gjennomføring

Webinaret går over to dager fra kl. 10-14 begge dager. Lenke til den daglige live-streamen vil bli sendt ut dagen i forkant til alle deltakere. 

 

Vel møtt til webinar i september!