Jørgen Reinholdtsen

Gå til hovedinnhold
Foto: Jørgen Reinholdtsen

Jørgen Reinholdtsen

Tilsynsrådgiver i Finanstilsynets seksjon for verdipapirforetak

Jørgen Reinholdtsen er tilsynsrådgiver i Finanstilsynets seksjon for verdipapirforetak. Der arbeider han med forvaltningssaker knyttet til konsesjonsbehandling og organisering av verdipapirforetak, generelle lovtolkningsspørsmål og regelverksutvikling på verdipapirområdet. Jørgen har mange års erfaring fra utredningsarbeid i Høyesterett og EFTA-domstolen, og tiltrådte i Finanstilsynet i 2019. Han har en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Tromsø.