Eva Jarbekk

Gå til hovedinnhold
Foto: Eva Jarbekk

Eva Jarbekk

Partner i advokatfirmaet Schjødt

Eva Jarbekk er partner i advokatfirmaet Schjødt. Hun har arbeidet med personvern siden 90-tallet og er ansett som den ledende advokaten i Norge innen personvern og særlig personvernforordningen. Hun arbeider mye med ny teknologi slik som beacons, kunstig intelligens, GPS-lokalisering/annen lokasjonsteknologi og skytjenester opp mot personvernforordningen. Hun er antakelig en av advokatene i Norge som kan forordningen best og hun er rådgiver for mange virksomheter, både innen spesialiserte spørsmål som forståelsen av metadata og på mer generell utarbeidelse av compliance-dokumentasjon relatert til personvern.

Eva har tidligere erfaring som personvernombud i et internasjonalt konsern, hun har vært leder av Personvernnemnda i åtte år og har deltatt i flere offentlige utvalg der personvern har stått sentralt, bl a NOU 2015: 13 om digital sårbarhet og sikkert samfunn.