Foredragsholdere

Gå til hovedinnhold
september

Complianceseminaret 2021

Tid: 23. til 24. september kl. 1000-1400
Sted: Digitalt

Deltakeravgift: 3600 kr

Complianceseminaret 2021 er nå vel over! Tusen takk til alle som bidro i programmet, og til alle dere som deltok på arrangementet!

Foredragsholdere

Idar Kreutzer. Foto.

Idar Kreutzer

Adm. direktør Finans Norge

Idar Kreutzer er adm. direktør i Finans Norge. Han var konsernsjef i Storebrand fra 2000 til 2012. Kreutzer har hatt en rekke ulike styreverv, og er i dag styreleder i Aschehoug Forlag. Han har vært styremedlem ved Universitetet i Oslo i 8 år. Han er medlem i Norges Handelshøyskoles Advisory Board. I oktober 2018 overleverte Kreutzer sin rapport om tilgangen til risikokapital i Norden, på oppdrag fra Nordisk ministerråd. I juni 2015 til oktober 2016 ledet han regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft, og han er medlem av klima- og miljøministerens klimaråd. I 2013 ble han valgt som medlem i Strategirådet for Statens pensjonsfond utland. Fra 2001 til 2012 var han rådsmedlem i WBCSD, og var Co-Chair for prosjektet Vision 2050. Kreutzer er utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole.

 
Foto: Inger-Johanne Rygh

Inger-Johanne Rygh

Avdelingsdirektør i Finansdepartementet

Inger Johanne Rygh er avdelingsdirektør i skattelovavdelingen Finansdepartementet. Før det var hun finansråd for EU-delegasjonen i Brussel. Hun var videre avdelingsdirektør i finansmarkedsavdelingen i Finansdepartementet fra 2008-2018. Hun har videre bakgrunn fra Konkurransetilsynet.

Foto: Eva Jarbekk

Eva Jarbekk

Partner i advokatfirmaet Schjødt

Eva Jarbekk er partner i advokatfirmaet Schjødt. Hun har arbeidet med personvern siden 90-tallet og er ansett som den ledende advokaten i Norge innen personvern og særlig personvernforordningen. Hun arbeider mye med ny teknologi slik som beacons, kunstig intelligens, GPS-lokalisering/annen lokasjonsteknologi og skytjenester opp mot personvernforordningen. Hun er antakelig en av advokatene i Norge som kan forordningen best og hun er rådgiver for mange virksomheter, både innen spesialiserte spørsmål som forståelsen av metadata og på mer generell utarbeidelse av compliance-dokumentasjon relatert til personvern.

Eva har tidligere erfaring som personvernombud i et internasjonalt konsern, hun har vært leder av Personvernnemnda i åtte år og har deltatt i flere offentlige utvalg der personvern har stått sentralt, bl a NOU 2015: 13 om digital sårbarhet og sikkert samfunn.

Foto: Karoline Bakka Hjertø

Karoline Bakka Hjertø

Leder bærekraft og samfunn, Sparebank 1 Østlandet

Karoline Bakka Hjertø leder bærekraftsarbeidet til Sparebank1 Østlandet. Banken har som formål å implementere bærekraft i alle finansielle prosesser; kreditt, likviditets og eierstyring, fondsforvaltning, samt støttefunksjoner som innkjøp, markedsføring og HR. Hun har stort fokus på opplæring og intern forankring. Implementering av bærekraft i risikoprosesser og compliancearbeidet er sentralt, samt å finne nye, bærekraftige produkter og løsninger for kundene.
Hjertø er siviløkonom fra NHH og har samfunnsfag fra UiO og Berkeley. Hun har tidligere arbeidet med menneske- og arbeidstakerrettigheter og sosial utvikling hos blant annet Redd Barna, Røde Kors, hos flere sosiale entreprenører og i fagbevegelsen. Hun har vært bedriftsrådgiver i Etisk handel Norge og styreleder i CSR Norge. Hun er nå nestleder i styret i Global Compact Network Norway.

Foto: Tore Mydske

Tore Mydske

Partner i advokatfirmaet Thommessen AS

Tore Mydske er advokat og partner i advokatfirmaet Thommessen AS. Han bistår finansielle virksomheter med hva som regnes som regulert virksomhet og hvilke konsekvenser det har å drive regulert virksomhet i Norge. Han anses som en av landets ledende fagpersoner på området, og klientene omfatter banker, forsikringsselskaper, verdipapirforetak og fondsselskaper. Tore leder Thommessens kompetanseområde for finansregulatoriske spørsmål. Han har tidligere bl.a. arbeidet som ambassaderåd for økonomiske og finansielle saker ved Norges ambassade i Washington DC, USA, samt som avdelingsdirektør for finansmarkedsavdelingen i Finansdepartementet.

Foto: Gunnar Korsfur

Gunnar Korsfur

Compliance officer i Sparebanken Vest

Gunnar har vært ansatt i Sparebanken Vests Compliance-avdeling siden 2019, og jobber primært med investeringstjenester, samt anti-hvitvasking og relaterte temaer. Han er utdannet jurist fra Universitetet i Bergen, og har erfaring fra arbeid med operasjonell risiko i Nordea.

Foto: Bärbel Michèle Müller

Bärbel Michèle Müller

Senior rådgiver i Finanstilsynet

Bärbel Müller er seniorrådgiver i Finanstilsynets seksjon for verdipapirforetak. Hun jobbet i Handelsbanken fra 2010 til 2020 med implementering av finansregulatorisk regelverk og som legal og compliance i Handelsbankens fondsforvaltningsselskap. Før dette var hun advokat i Kremer Asscociés & Clifford Chance i Luxembourg, der hun bistod finansielle aktører med finansregulatoriske spørsmål knyttet til investeringsfond. Bärbel Müller er utdannet jurist ved universitetet i Heidelberg og Bologna og Oberlandesgericht Saarbrücken.

Foto: Jørgen Reinholdtsen

Jørgen Reinholdtsen

Tilsynsrådgiver i Finanstilsynets seksjon for verdipapirforetak

Jørgen Reinholdtsen er tilsynsrådgiver i Finanstilsynets seksjon for verdipapirforetak. Der arbeider han med forvaltningssaker knyttet til konsesjonsbehandling og organisering av verdipapirforetak, generelle lovtolkningsspørsmål og regelverksutvikling på verdipapirområdet. Jørgen har mange års erfaring fra utredningsarbeid i Høyesterett og EFTA-domstolen, og tiltrådte i Finanstilsynet i 2019. Han har en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Tromsø.

Foto: Glenn Michael Jonassen Tungehaug

Glenn Michael Jonassen Tungehaug

Senior Compliance Officer, DNB Bank

Glenn Michael jobber som Senior Compliance Officer i DNB Banks globale AML-team. Han er en akkreditert spesialist i bekjempelse av svindel, og har har lang erfaring innen undersøkelser, overvåking og risikostyring. Glenn er siviløkonom fra NHH, og har før DNB erfaring som ledelseskonsulent i Oslo og London, blant annet innen gransking og ikke-finansiell risikostyring mot finansbransjen.

Foto: Lise Ljungmann Haugen

Lise Ljungman Haugen

Fagdirektør og advokat i Finans Norge

Lise har vært ansatt i Finans Norges juridiske avdeling siden 2018 som fagdirektør og advokat. Hun er også leder av fagrådet «AFR og kreditt» i Finansnæringens Autorisasjonsordning. Haugen har tidligere bl.a. arbeidet i Justisdepartementets utlendingsavdeling, og som dommerfullmektig ved Søre Sunnmøre sorenskriverembete. Hun har også erfaring fra Kredittilsynet (senere Finanstilsynet) ved avdeling for bank og forsikringstilsyn, samt som hovedsekretær i Banklovkommisjonens sekretariat. Lise er engasjert av Gyldendal Rettsdata for å skrive kommentarer til forsikringsvirksomhetsloven og deler av finansforetaksloven.

Atle Roaldsøy.foto.

Atle Roaldsøy

Advokat, Finans Norge

Atle Roaldsøy arbeider med spørsmål som gjelder økonomisk kriminalitet og hvitvasking i Finans Norge, finansjuridisk enhet. Før det var han fagdirektør i Internasjonal seksjon, Justis- og beredskapsdepartementet. Atle har bred erfaring fra påtalemyndigheten og har blant annet vært påtaleleder ved Økonomiavsnittet i Oslo Pd og leder for Hvitvaskingsenheten i ØKOKRIM. Han har hovedsakelig arbeidet med internasjonale saker innenfor området økonomisk kriminalitet, med et særlig fokus på korrupsjons- og hvitvasking. Han ledet Norges delegasjoner til OECD Working Group on Bribery og GRECO, og har deltatt aktivt i arbeid med nasjonal og internasjonal oppfølging av FN-konvensjonen mot korrupsjon. Han var leder for Norges delegasjon til FATF 2005-2009. Atle var medlem av hvitvaskingslovutvalget som skulle følge opp FATFs 40 anbefalinger og evalueringsrapport om Norge fra 2014, samt EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv. Han deltok også i utvalget som utredet forrige revisjon av hvitvaskingsregelverket.

Foto: Simen Kjøsnes Kristiansen

Simen Kjøsnes Kristiansen

Fagsjef, Finans Norge

Simen Kjøsnes Kristiansen er fagsjef bærekraft i Finans Norge.  Han har tidligere vært ansvarlig for arbeidet med bærekraft og bærekraftsrapportering i Revisorforeningen. Her hadde han også ansvaret for oppfølging av EUs handlingsplan for bærekraftig finans og for klimarisiko. Han har videre tidligere jobbet med grønn næringsutvikling i Oppland fylkeskommune, bærekraftsrådgivning i konsulentselskapet Sigla og i Climate Bonds Initative i London. Simen har en dobbel mastergrad i statsvitenskap med spesialisering i EU og bærekraftig finans.

Foto: Mina Saunte

Mina Saunte

Prosessleder, Finans Norge

Mina Saunte arbeider som prosessleder i Finans Norge. Hun er også en av tre partnere i konsulentfirmaet For.andre AS, som driver med kommunikasjon. Tidligere har Mina bl.a. arbeidet som kommunikasjonsrådgiver for Helse Sør-Øst RHF og som skuespiller og instruktør i selskapet Ergo;ego. Mina er ordstyrer under årets Complianceseminar.

Kontaktpersoner

  • Inger Marie Burås

    Kurskoordinator Spama

    22 98 31 00

    Send e-post

Finans Norge arrangementer

Se alle arrangementer