Foredragsholdere

Gå til hovedinnhold
oktober

Boligkonferansen 2021

Tid: 19. oktober kl. 09.00-15.00
Sted: Hotel Bristol og digitalt

Deltakerpris: Fysisk billett: Kr. 2800,-  Digital billett: Kr. 2200,-


Tusen takk til alle som deltok på årets Boligkonferanse! Presentasjoner som ble vist under dagen, finner dere under arkfanen Presentasjoner.

Foredragsholdere

Foto: Ida Wolden Bache

Ida Wolden Bache

Visesentralbanksjef

Ida Wolden Bache er visesentralbanksjef med særskilt ansvar for fagsaker innenfor sentralbankvirksomheten, herunder finansiell stabilitet og betalingssystemer. Hun kom fra stillingen som avdelingsdirektør i Pengepolitisk avdeling i Norges Bank. Hun har jobbet i Norges Bank i to perioder, fra 2000 til 2009 og deretter siden 2013. I perioden 2010–2013 var hun seniorøkonom i Handelsbanken Capital Markets. Wolden Bache er utdannet sosialøkonom (Cand.oecon.) fra Universitetet i Oslo i 2000 og PhD i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo i 2007. Wolden Bache er også utnevnt til første nestleder for komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet og andre nestleder for Norges Banks hovedstyre.

Idar Kreutzer. Foto.

Idar Kreutzer

Adm. direktør Finans Norge

Idar Kreutzer er adm. direktør i Finans Norge. Han var konsernsjef i Storebrand fra 2000 til 2012. Kreutzer har hatt en rekke ulike styreverv, og er i dag styreleder i Aschehoug Forlag. Han har vært styremedlem ved Universitetet i Oslo i 8 år. Han er medlem i Norges Handelshøyskoles Advisory Board. I oktober 2018 overleverte Kreutzer sin rapport om tilgangen til risikokapital i Norden, på oppdrag fra Nordisk ministerråd. I juni 2015 til oktober 2016 ledet han regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft, og han er medlem av klima- og miljøministerens klimaråd. I 2013 ble han valgt som medlem i Strategirådet for Statens pensjonsfond utland. Fra 2001 til 2012 var han rådsmedlem i WBCSD, og var Co-Chair for prosjektet Vision 2050. Kreutzer er utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole.

Henning Lauridsen

Henning Lauridsen

Adm. direktør Eiendom Norge

Henning Lauridsen har bred erfaring fra eiendomssektoren gjennom mange år i ulike faglige- og lederstillinger i Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL). Lauridsen er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo, og har de siste årene har hatt stillingen som direktør for interessepolitikk og jus i NBBL. Han har blant annet ledet NBBLs Advokatkontor, samt hatt ansvar for NBBLs politiske arbeid.

Foto: Benedicte Schilbred Fasmer

Benedicte Schilbred Fasmer

Konsernsjef SpareBank1 SR-Bank

Benedicte Schilbred Fasmer har vært konsernsjef i SpareBank 1 SR-Bank fra januar 2021. Hun har over 25 års erfaring fra finanssektoren, industri og shipping. Tidligere erfaring omfatter å være leder for bedriftsmarkedet i DNB, leder for bedriftsmarkedet i Fremtind Forsikring, leder for næringsliv i et privat kapitalforvaltningsselskap, konsernsjef for kapitalmarkedsdivisjonen i Sparebanken Vest, finansdirektør i Rieber & Søn, bedriftsmarkedet i Citibank og flere år innen investeringsbankvirksomhet og shipping. Hun har en MSc i økonomi og administrasjon fra Norges Handelshøyskole.  Hun har også mer enn 15 års styreerfaring som eksternt styremedlem i børsnoterte og unoterte selskaper innen flere bransjer, samt statlig eide virksomheter.

Foto: Karoline Bakka Hjertø

Karoline Bakka Hjertø

Leder bærekraft og samfunn, SpareBank 1 Østlandet

Karoline Bakka Hjertø leder bærekraftsarbeidet til SpareBank 1 Østlandet. Banken har som formål å implementere bærekraft i alle finansielle prosesser; kreditt, likviditets og eierstyring, fondsforvaltning, samt støttefunksjoner som innkjøp, markedsføring og HR. Hun har stort fokus på opplæring og intern forankring. Implementering av bærekraft i risikoprosesser og compliancearbeidet er sentralt, samt å finne nye, bærekraftige produkter og løsninger for kundene.
Hjertø er siviløkonom fra NHH og har samfunnsfag fra UiO og Berkeley. Hun har tidligere arbeidet med menneske- og arbeidstakerrettigheter og sosial utvikling hos blant annet Redd Barna, Røde Kors, hos flere sosiale entreprenører og i fagbevegelsen. Hun har vært bedriftsrådgiver i Etisk handel Norge og styreleder i CSR Norge. Hun er nå nestleder i styret i Global Compact Network Norway.

Foto: Mari O. Mamre

Mari O. Mamre

PHD Stipendiat ved NMBU

Mari O. Mamre er leder for boliganalyse i NyAnalyse og tilknyttet Housing Lab. Hun er samfunnsøkonom med mastergrad fra Universitetet i Oslo/påbegynt phd., samt hospitant ved London School of Economics (LSE). Hun har spesialisert seg innen empirisk analyse og prognoser, ranking/benchmarking, makroøkonomi og boligmarkedet. Mamre har flere års erfaring med utredninger og analysearbeid for en rekke ulike oppdragsgivere fra offentlig og privat sektor. Tidligere erfaring fra bl.a. NHO og Økonomisk Institutt ved UiO. Hun har sittet i en rekke verv som i styret ved Universitetet i Oslo, rådsmedlem i Nasjonalt fagråd for Samfunnsøkonomi og vara til Oslo Bystyre. Mari sitter i DNs Boligpanel og holder presentasjoner og foredrag om boligmarked, regional utvikling og makroøkonomi på forespørsel.

Nejra Macic. Foto.

Nejra Macic

Sjeføkonom Prognosesenteret

Nejra Macic er sjeføkonom for Prognosesenteret. Hun arbeider med analyser av bygge- og anleggsmarkedene samt makroøkonomiske vurderinger. Hun han har jobbet for Prognosesenteret siden august 2014. Nejra er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo.

Foto: Hannah Gitmark

Hannah Gitmark

Nestleder Tankesmien Agenda

Hannah Gitmark er nestleder i Tankesmien Agenda. Hun har tidligere jobbet som politisk journalist i Dagsavisen, journalist i Oppland Arbeiderblad og som praktikant ved den norske EU-ambassaden. Hannah har en bachelor i statsvitenskap fra NTNU og Universitetet i Buenos Aires.

Kjersti Haugland. Foto.

Kjersti Haugland

Sjeføkonom DNB Markets

Kjersti Haugland er sjeføkonom i DNB Markets. Haugland har tidligere jobbet seks år som seniorøkonom i DNB Markets. Hun har også erfaring fra Norges Bank som seniorøkonom fra 2003-2010 og som assisterende direktør i enheten for politikk og analyse fra 1. januar 2016. Haugland har en master i samfunnsøkonomi fra Norges Handelshøyskole. 

Foto: Jan Ludvig Andreassen

Jan Ludvig Andreassen

Sjeføkonom i Eika Gruppen

Jan Ludvig Andreassen er sjeføkonom i Eika Gruppen med hovedansvar for overvåking av makroøkonomi i inn-og utland. Han har i de siste 20 årene jobbet med makroøkonomiske analyser i blant annet DnB, Alfred Berg og Norges Bank. Andreassen er en aktiv debattdeltaker i aviser og på TV – der han ofte kommenterer den løpende økonomiske utviklingen. Han er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo.

Anders Lund. Foto.

Anders Lund

Analysedirektør, Eiendomsverdi

Anders Lund har snart 10 års erfaring med boligrelatert analysearbeid. I Eiendomsverdi har han ansvaret for selskapets bankkunder. Videre sitter han i Executive Committee i European AVM alliance (EAA). EAA promoterer bruk av Automatiserte verdimodeller mot ratingbyråer og investorer. Anders har også vært sentral i utformingen av Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk, landets ledende boligprisstatistikk. Før han kom til Eiendomsverdi var han risk manager i Valueguard, et selskap som driver med bolig- derivater og prisforsikring.

Foto: Andre Anundsen

Andre Anundsen

Ass. forskningssjef Oslo Met

Andre Anundsen er ass. forskningssjef ved Housing Lab – nasjonalt senter for boligmarkedsforskning ved storbyuniversitetet OsloMet. Han har tidligere vært seniorforsker ved Norges Bank. Anundsen har forsket på mikro og makro aspekter ved boligmarkedet, forholdet mellom boligmarkedet og kredittmarkedet og metoder for å avdekke ubalanser i boligmarkedet.

Foto: Bård Folke Fredriksen

Bård Folke Fredriksen

Adm. direktør i NBBL

Bård Folke Fredriksen er adm. direktør i Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL). Folke Fredriksen er også nestleder i Høyres stortingsgruppes sekretariat, og møter fast i partiets arbeidsutvalg. Han har tidligere erfaring som statssekretær i kulturdepartementet og som byråd for byutvikling i Oslo kommune.

Foto: Nikolay Moulin

Nicolay Moulin

CEO Ambita

Nicolay Moulin er CEO i Ambita som er et teknologiselskap som leverer innsikt og beslutningsstøtte, og digitaliseringsløsninger med basis i eiendomsdata. Moulin er tidligere CEO i programvareselskapet Sikri som kjøpte Ambita i 2021. Han har også bakgrunn fra bl.a. Evry.

Foto: Erik Lundesgaard

Erik Lundesgaard

Leder kommunikasjon og politikk, Eiendom Norge

Erik Lundesgaard jobber med politikk og kommunikasjon i Eiendom Norge. Han er ansvarlig for blant annet organisasjonens politiske program og myndighetskontakt. Han er utdannet statsviter og har jobbet i Eiendom Norge siden 2014. Han har tidligere jobbet som journalist og politisk kommentator i flere medier, og han har skrevet bøker.

Sveinung Sleire

Kommunikasjonssjef Finans Norge

Sveinung Sleire er kommunikasjonssjef for området bank og kapitalmarked i Finans Norge. Sveinung har tidligere erfaring fra Bloomberg, med ansvar for å dekke norsk økonomi, Norges Bank og oljefondet. Han har videre erfaring fra det norske obligasjonsmarkedet i Nordic Trustee, og som rådgiver i Olje- og energidepartementet med eieroppfølging av statens eierskap i Equinor og Petoro. Han har en mastergrad i finans fra Frankrike ved universitetet Panthéon-Assas Paris II.

Kontaktpersoner

 • Inger Lise Prebensen

  Seniorkonsulent

  23 28 43 65

  Send e-post

 • Erik Lundesgaard

  Sjef for kommunikasjon og politikk

  95 88 19 87

  Send e-post

Finans Norge arrangementer

Se alle arrangementer